Prefeutura de Dodecanesu

De Wikipedia
Saltar a navegación Saltar a la gueta
Prefeutura de Dodecanesu
Alministración
PaísBandera de Grecia Grecia
Rexón[[Exéu Meridional|{{{2}}}
Xeografía
Demografía
Cambiar los datos en Wikidata
Mapa del archipiélagu del Dodecaneso.

La prefeutura de Dodecaneso (en griegu, Νομός Δωδεκανήσου) yera una de les prefeutures de Grecia que formaba parte de la periferia d'Exéu Meridional. La prefeutura entendía l'homónimu archipiélagu del Dodecaneso, un grupu d'islles del mar Exéu alcontraes frente a la mariña sudoccidental de Turquía. El 1 de xineru de 2011, cola nueva división alministrativa de Grecia estremar en cuatro unidaes perifériques: Kálimnos, Kárpatos, Cos y Rodas. [1]

Dodecaneso ye un topónimu españolizado del vocablu griegu, Δωδεκάνησα, Dodekànisa, que significa Doce Islles. Les sos principales islles son: Rodas, Karpatos, Kasos, Kastelorizo, Symi, Tilales, Nisiros, Astipalea, Cos, Kálimnos, Leros y Patmos. El Dodecaneso ta formau por un total de 163 islles, de les cualos 26 tán habitaes.

La prefeutura tenía una superficie de 2.714 km² y una población de 200.452 habitantes (2005). La capital yera la ciudá de Rodas, asitiada na islla homónima.

Historia[editar | editar la fonte]

Prehistoria y periodu arcaicu[editar | editar la fonte]

El Dodecaneso foi habitáu dende tiempos prehistóricos. Nel periodu neopalacial de Creta, les islles fueron bien minoizadas (el contautu empieza nel MMIIIB). Tres la cayida de los minoicos, les islles fueron gobernaes polos aqueos sobre'l 1400 a. C., hasta la llegada de los dorios sobre'l 1100 a. C. Ye nel periodu doriu cuando empiecen a espolletar como una entidá independiente, desenvolviendo una próspera economía y cultura al traviés de los siguientes sieglos. A principios de la Dómina Arcaica, Rodas y Cos remanecieron como les principales islles del grupu, y nel sieglu VI a. C. los dorios fudaron los trés principales ciudaes de Rodas (Llindos, Cámiros y Ialisos); xuntu cola islla de Cos y les ciudades de Cnido y Halicarnaso nel continente d'Asia Menor, y formaron la hexápolis dórica.

Dómina clásica[editar | editar la fonte]

Esti desenvolvimientu foi atayáu sobre'l 499 a. C. poles guerres médiques, mientres les que les islles fueron prindaes polos perses mientres un curtiu periodu. Tres la derrota de los perses polos atenienses en 478 a. C., les ciudaes xunir a la confederación de Delos. Cuando españó la guerra del Peloponeso en 431 a. C., permanecieron mientres enforma tiempu neutrales anque entá yeren miembros de la confederación.

Na dómina en que terminó la guerra del Peloponeso, nel 404 a. C., el Dodecaneso tuvo bien distante de los grandes conflictos exeos y empezó un periodu de relativu aselu y prosperidá. En 408 a. C. los trés ciduades de Rodas xuniérense pa formar un estáu y construyeron una nueva capital nel estremu norte de la islla, tamién llamada Rodas; esta Rodas xunida apoderó la rexón el siguiente mileniu. Otres islles del Dodecaneso tamién se desenvolvieron como centros económicos y culturales; Cos foi'l llugar de la escuela de medicina fundada por Hipócrates.

Sicasí, la guerra del Peloponeso debilitara tantu a Grecia entera que foi campera de les invasiones. En 357 a. C. les islles fueron conquistaes por Mausolo de Halicarnaso; nel 340 a. C. polos perses. Pero esti segundu periodu foi casi tan curtiu como'l primeru, y les islles formaron parte del creciente imperiu macedoniu cuando Alexandru Magnu barrió y ganó a los perses en 332 a. C., pa gran aliviu de los habitantes de les islles.

Tres la muerte d'Alejandro, les islles, y Rodas mesma, fueron partíes ente munchos xenerales que delidiaben p'asocede-y. Les islles formaron una fuerte lliga comercial colos Ptolomeos d'Exiptu, y xuntos formaron l'alianza rodo-exipcia que controlaba'l comerciu al traviés del Exéu nel sieglu III a. C. Lideraes por Rodas, les islles convertir en centros marítimos, comerciales y culturales: monedes de Rodas circulaben por tol Mediterraneu, y les escueles de filosofía, lliteratura y retórica yeren famoses. El Colosu de Rodas, construyíu en 304 a. C., quiciabes ye'l meyor símbolu de la so riqueza y poder.

En 164 a. C., Rodas robló un tratáu con Roma, y les islles caltuvieron la so autonomía. Rodas rápidamentre convertir nel principal centru escolar pa les families nobles romanes, y (sobremanera Rodas) fueron importantes aliaes de Roma, y esfrutaron de numberosos privilexos y xeneralmente de rellaciones amistoses. Estes perdiéronse en 42 a. C., nel desorde que siguió al asesinatu de Xuliu César en 44 a. C., tres el cual Casio invadió y escaló les islles. En delantre formaron parte del Imperiu romanu. Tito fixo a Rodas capital de la Provincia Insularum, y finalmente les islles fueron xuníes a Creta como parte de la 18ª provincia del Imperiu romanu.

Nel sieglu I, San Pablo visitó les islles dos veces, y San Xuan visitar numberoses vegaes; ellos consiguieron convertir les islles al cristianismu. San Juan finalmente moró ente ellos, siendo exiliado a Patmos, onde escribió'l so famosu Apocalipsis.

Edá Media[editar | editar la fonte]

Cuando'l Imperiu romanu biforcar nel 395 a. C., nel Imperiu romanu d'Occidente y nel Imperiu romanu d'Oriente, les islles formaron parte del d'Oriente, que más tarde se convirtió nel imperiu bizantín. Formaron parte d'él mientres casi 1.000 años, anque fueron atayaos por numberoses invasiones. Foi nesti periodu qu'empezaron a reemerger como entidá independiente, y el términu Dodecaneso data d'escontra'l sieglu VIII. Munches evidencies del periodu bizantín queden anguaño nes islles; la mayoría en cientos d'ilesies que pueden trate en dellos estaos de caltenimientu.

Nel sieglu XIII, na Cuarta Cruzada, los italianos empezaron a invadir partes del Dodecaneso, que tuvieron sol poder nominal del imperiu de Nicea; los venecianos (Querini, Cornaro) y les families xenoveses (Vignoli) caúna tuvo delles islles mientres curtios periodos, mientres los monxos basilianos gobernaron Patmos y Leros. Finalmente, nel sieglu XIV, la era bizantina acabóse cuando los Caballeros Hospitalarios (caballeros de San Juan)llegaron: Rodas foi conquistada en 1309, y el restu de les islles cayeron gradualmente nes siguientes décades. Los caballeros fixeron de Rodas el so baluarte, tresformando la so capital nuna grandiosa ciudá medieval apoderada por impresionante fortaleces, y esvalixaes fortaleces y ciudadeles nel restu de les islles.

Estes enormes fortificaciones demostraron ser abondes pa repeler les invasiones del Sultán d'Exiptu en 1444 y Mehmed II en 1480. Finalmente, sicasí, la ciudadela de Rodas cayó ante'l gran exércitu de Solimán el Magníficu en 1522, y les otres islles fueron invadíes el mesmu añu. Los pocos caballeros restantes fuxeron a Malta.

Gobiernu otomanu[editar | editar la fonte]

Empezó un periodu de dellos cientos años nel Imperiu otomanu. El Dodecaneso formó parte del Vilayet de les islles. A la población foi-y dexáu caltener dellos privilexos so la condición de que se caltuviera so gobiernu otomanu. Pol edictu de Suleiman, pagó un impuestu especial en cuenta d'un estatus autónomu especial que prohibía a los xenerales otomanos esquerase nos sos asuntos civiles o maltratar a la población. Estes garantíes, combináu con un allugamientu estratéxicu na encruciades de la navegación mediterraneu, dexaron que les islles espolletaren. Anque les simpatíes de la predominante población griega (namái Rodas y Cos teníen comunidaes turques) inclinábense fuertemente escontra Grecia, los isleños nun se xunieron a la Guerra d'independencia de Grecia, siguiendo con una semiautonomía que la convertíen nun archipiélagu de comerciantes griegos dientro del Imperiu otomanu. El sieglu XIX resultó ser unu de los más prósperos pa les islles, y delles casones daten d'esta dómina.

Gobiernu italianu[editar | editar la fonte]

Les islles finalmente declararon la so independencia del imperiu otomanu en 1912, proclamando un estáu independiente como la federación de les islles de Dodecaneso. Esti estáu naciente foi suprimíu casi darréu pola invasión del Reinu d'Italia, que deseyaba les islles, y particularmente Rodas, pa controlar la comunicación ente Turquía y Libia. Los italianos ocuparon tol Dodecaneso sacante Kastelorizo, que foi tomada más palantre por Francia. Dempués del final de la guerra, según el primer tratáu de Lausanne, Italia caltuvo la ocupación de les islles, como garantía pa la execución del tratáu. Dempués de la declaración de la guerra d'Italia contra l'imperiu otomanu (el 21 d'agostu de 1915), la ocupación de les islles empezó otra vegada. Mientres la Primer Guerra Mundial, na qu'Italia lluchaba nel llau de Francia y de Gran Bretaña, les islles convertir nuna base naval británica y francesa importante, usada pa campañes numberoses, la más famosa la de Galípoli (intentu d'ocupación de los Dardanelos). Mientres la guerra dalgunes de les islles más pequeñes fueron ocupaes por franceses y británicos, colos italianos siguiendo en Rodas. Dempués de la guerra, l'alcuerdu Tittoni-Venizelos, robláu'l 29 de xunetu de 1919, previo que les islles más pequeñes xunir con Grecia, con Italia siguiendo en Rodas; l'Italia a cambéu tenía de tener el sudoeste d'Anatolia con Antalya. La derrota griega na Guerra Greco-Turca y la fundación de la Turquía moderna fixeron imposible esta solución. Col tratáu de Lausanne el Dodecaneso foi entós anexonáu formalmente pol Reinu d'Italia, como Posesiones Italianes del Exéu. Benito Mussolini entamó un programa d'italianización, esperando faer de Rodas un centru modernu del tresporte que sirviría como puntu focal pa la estensión de la cultura italiana al traviés de Llevante. Les islles yeren de forma aplastante griegu-falantes, solamente con una pequeña minoría de turcu falantes (~10,000) y otra más pequeña minoría xudía de ladín-falantes (con virtualmente nengún italianu falante). A pesar d'esto, el programa fascista tenía dellos efeutos positivos nes sos tentatives de modernizar les islles, dando por resultancia la extirpación de la malaria, la construcción d'hospitales, acueductos, una central llétrica p'aprovir a la capital de Rodas de llume llétrico y del establecimientu del Catastru del Dodecaneso. El castiellu principal de los caballeros de San Juan tamién foi reconstruyíu. Sicasí, l'estilu arquiteutónicu fascista (apoderáu pol cementu) afectó perceptiblemente al paisaxe pintoresco de les islles, y polo tanto baltóse o se remocicó en gran parte, aparte del exemplu famosu de la ciudá de Leros de Lakki, que sigue siendo un exemplu típicu de l'arquiteutura. Mientres la Segunda Guerra Mundial, Italia, xunida a la Exa, utilizó'l Dodecaneso como base naval pa efeutuar la so invasión de Creta en 1940. Dempués de la rindición d'Italia en setiembre de 1943, les islles convirtiéronse de volao nun campu de batalla ente'l alemanes y les fuercies italianes y aliaes (vease la batalla de Leros). L'alemanes prevalecieron, y anque fueron espulsaos de les islles y de Grecia en 1944, el Dodecaneso siguió ocupáu hasta'l final de la guerra en 1945. Mientres esi tiempu la población xudía casi por entero foi deportada y matada.

Periodu posterior a la segunda guerra mundial[editar | editar la fonte]

Tres la guerra, les islles convertir nun protectoráu militar británicu, y foi-yos casi dexáu dirixir los sos propios asuntos civiles, siendo les islles informalmente xuníes a Grecia, anque so soberanía y control militar separaos. A pesar de les oxeciones de Turquía, que deseyaba les islles, fueron formalmente xuníes a Grecia pol Tratáu de paz con Italia (1947), terminando con siete siglos de gobiernos non griegos sobre les islles. Como un legáu del so antiguu estatus como una xurisdicción separada de Grecia, ta entá consideráu un "entidá" separada pa la radioafición, col prefixu radiofónicu SV5.

Anguaño Rodas y el Dodecaneso son los destinos turísticos favoritos. L'antigua ciudá de Rodas, restaurada, coles sos muralles medievales, ye particularmente interesante.

Referencies[editar | editar la fonte]

  1. «Testu completu del plan Calícrates» (griegu). Boletín Oficial de Grecia (11 d'agostu de 2010).