Imperiu de Nicea

Coordenaes: 40°25′44″N 29°43′10″E / 40.4289°N 29.7194°E / 40.4289; 29.7194
De Wikipedia
Imperiu de Nicea
(de 1204 a 1261 (Gregorianu))
estáu desapaecíu
Alministración
Capital Nicea (es) Traducir
Forma de gobiernu Monarquía
Llingües oficiales griegu
Xeografía
Coordenaes 40°25′44″N 29°43′10″E / 40.4289°N 29.7194°E / 40.4289; 29.7194
Cambiar los datos en Wikidata

L'Imperiu de Nicea (en griegu: Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων) foi'l mayor de los trés estaos socesores griegos bizantinos fundáu pola aristocracia del Imperiu bizantín cuando Constantinopla cayó en manes de la Cuarta Cruzada en 1204, Teodoro Láscaris, qu'escapara a Nicea en Bitinia siguíu por dalgunos de los sos partidarios, estableciera un nuevu estáu poniendo asina les reclamaciones a la continuidá del Imperiu bizantín. L'estáu, que la so capital yera Nicea, finalmente espandióse sobre una gran parte d'Asia Menor y la Grecia continental, y estendióse sobre los territorios del Despotado d'Epiru, otru estáu socesor del Imperiu bizantín. Como l'estáu de Nicea realmente sustituyó al poder imperial y eclesiásticu de Constantinopla, atraxo a la mayor parte de los bizantinos de la rexón y algamó un notable desenvolvimientu económicu, demográficu y cultural. Sobrevivió nel Asia Menor hasta 1261, cuando l'emperador Miguel VIII Paleólogu y el xeneral Alejo Estrategopoulos llograron reconquistar Constantinopla y treslladaron la capital del Imperiu.

Historia[editar | editar la fonte]

Fundación[editar | editar la fonte]

En 1204, l'emperador bizantín Alejo V Ducas fuxó de Constantinopla en llugar de faer frente al exércitu cruzáu. Constantino Láscaris foi coronáu na basílica de Constantinopla, pero pocu dempués, xunto col so hermanu Teodoro, xenru d'Alejo III Ángelo, tuvo que fuxir a la ciudá de Nicea en Bitinia, al entender que la situación en Constantinopla resultaba insostenible. Teodoro sustituyó pocu dempués al so hermanu nel tronu col nome de Teodoro I Láscaris.

L'Imperiu llatín, establecíu polos cruzaos en Constantinopla, nun llogró establecer el so control sobre l'antiguu territoriu bizantín, polo que surdieron estaos socesores del dominiu bizantín n'Epiru y Trebisonda, según en Nicea. Pero Nicea yera la más próxima al Imperiu llatín y atopábase na meyor posición pa intentar restablecer l'Imperiu bizantín. Teodoro I Láscaris nun llogró un ésitu inmediatu -foi ganáu en Poemaneum y Bursa en 1204, pero sí pudo arrampuña-y gran parte d'Anatolia noroccidental al emperador llatín Balduino I, cuando a ésti nun-y quedó más remediu que defendese de los ataques de Kaloyan de Bulgaria. Teodoro tamién ganó a un exércitu trapisondés, según a otros rivales menores, faciéndose'l más poderosu de los estaos socesores bizantinos. En 1206, sintiéndose seguro, confirmóse como emperador coronándose en Nicea.

Mientres los siguientes años, estableciéronse y rompieron numberoses tregües y aliances, según desenvolvíense les lluches ente los distintos estaos socesores de Bizancio, l'Imperiu llatín y los turcos selyúcides del Sultanatu de Rüm (que'l so territoriu tamién yera fronterizu col de Nicea). Teodoro trató de reforzar los sos derechos nomando un nuevu Patriarca de Constantinopla en Nicea. En 1219 casóse con María de Courtenay, fía de la emperatriz llatina Yolanda de Flandes, pero morrió en 1222 y foi asocedíu pol so xenru Xuan III Ducas Vatatzés.

Espansión[editar | editar la fonte]

L'Imperiu de Nicea nel añu 1254, antes de la muerte de Xuan III.
Puerta de Lefke na muralla de la ciudá de Nicea (Iznik, Turquía).

En 1224 el reinu llatín de Tesalónica foi amestáu pol Despotado d'Epiru, pero en 1230 el mesmu Epiru cayó en manes de los búlgaros. Con Trebisonda carente d'un poder real, Nicea yera l'únicu estáu bizantín que quedaba, y Xuan III espandió'l so territoriu hasta'l mar Exéu. En 1235 aliar con Iván Rustan II de Bulgaria, dexándo-y a ésti estender la so influencia a Tesalónica y Epiru. En 1242, los mongoles invadieron el territoriu selyúcida al este de Nicea, y anque Xuan III taba esmolecíu seique por que sería el siguiente, los mongoles terminaron per esaniciar l'amenaza selyúcida sobre Nicea. En 1245 Juan aliar col Sacru Imperiu al traviés del so matrimoniu con Constanza II de Hohenstaufen, fía de Federico II. Escontra 1248 Juan ganara a los búlgaros y arrodiáu l'Imperiu llatín, y siguió reconquistando territorios llatinos hasta la so muerte en 1254.

Teodoro II Láscaris, el fíu de Xuan III, tuvo que faer frente a invasiones búlgares en Tracia, pero defendió con ésitu'l so territoriu. Epiru tamién se remontó, aliándose con Manfredo de Sicilia, y Teodoro II morrió en 1258. Xuan IV Ducas Láscaris asocedió-y, pero como inda yera un neñu, reinó so la rexencia del xeneral Miguel Paleólogu. Miguel proclamóse coemperador (como Miguel VIII) en 1259, y consiguió ganar un ataque combináu de Manfredo, el déspota d'Epiru y el príncipe llatín d'Acaya na batalla de Pelagonia.

Reconquista de Constantinopla[editar | editar la fonte]

Moneda emitida por Miguel VIII Paleólogu pa celebrar la lliberación de Constantinopla del exércitu llatín, y la restauración del Imperiu romanu-bizantín.

En 1260 Miguel empezó l'asaltu de la mesma Constantinopla, daqué que los sos predecesores fuera incapaces de llevar a cabu. Aliar con Xénova y el so xeneral Alexios Strategopoulos dedicó meses a estudiar Constantinopla pa entamar el so ataque. En xunetu de 1261, ente que gran parte del exércitu llatín lluchaba n'otru llugar, Alexios pudo convencer a los guardias de qu'abrieren les puertes de la ciudá. Una vegada dientro, amburó'l barriu venecianu (pos Venecia yera la enemiga de Xénova y en gran midida la responsable de tomar de la ciudá en 1204). Miguel foi reconocíu emperador poques selmanes más tarde, restaurando l'Imperiu bizantín.

Los habitantes del Imperiu restauráu consideraron al Imperiu de Nicea como'l verdaderu socesor del Imperiu Bizantín, anque entá siguíen esistiendo l'Imperiu de Trebisonda y el principáu llatín de Acaya. Acaya sería llueu reconquistada, pero Trebisonda permaneció independiente hasta la conquista otomana. L'Imperiu restauráu tuvo que faer frente dende entós a la nueva amenaza que representaben los turcos otomanos que surdieron en sustitución de los derrotaos selyúcides.

Exércitu[editar | editar la fonte]

Siguiendo los cálculos de Warren Treadgold para diverses dómines de la hestoria del Imperiu bizantín, puede envalorase que'l total de les rentes públiques de Nicea a mediaos del sieglu XIII taba en redol a los 2 millones de monedes d'oru, lo que dexaría al Imperiu de los Láscaris sostener un exércitu d'unos 20.000 homes. Como yera habitual en Bizancio, tratar d'un contingente profesional multinacional que'l so nucleu yera l'exércitu central o Taxeis, fuercia principalmente de caballería qu'en 1261 taba integráu por 6.000 homes distribuyíos en 12 allagia (agrupación táctica equivalente al batallón y formáu por un númberu variable d'efectivos, ente 300 y 500), a los que se sumaben los aproximao 3.000 remeros de los dos docenes de galeres que componíen la flota imperial. El restu de les fuercies taben destacaes en guarniciones provinciales y nes fronteres. Nun yera, en concencia, un exércitu comparable al de los Comnenos nel sieglu XII, nin de xacíu a los de los emperadores macedonios nos sieglos IX-XI, pero los enemigos a los que teníen d'enfrentase tampoco yeren muncho más numberosos. Nesta dómina yera perfectamente posible realizar una campaña con un contingente de 2.000 ó 3.000 homes.

Daos los munchos peligros a los que s'enfrentaben frente a cruzaos, búlgaros, turcos o epirotes, los Láscaris trataron por tolos medios de crear nueves fontes de reclutamiento. La pronoia militar recupero protagonismu y resucitóse tamién l'antiguu sistema defensivu de los akritai fronterizos. Buscando una mayor llealtá y un menor costu, Teodoro II (1254-1258) concentró nel taxeis lo más granao de les tropes indíxenes bizantines, pos deseyaba llevantar un exércitu formáu fundamentalmente por bizantinos, pero'l recursu a tropes estranxeres o mercenaries foi inevitable.

Nes huestes de Nicea podíen atopase, amás de griegos, mercenarios alanos (xentes d'ascendencia irania, emparentaes colos sármatas y que sirvíen como arqueros de caballería llixera), armenios, cretenses (qu'a finales del sieglu XIII actuaben como tropa de caballería n'Asia Menor), xeorxanos, húngaros, serbios (ente 600 y 1.000 combatieron nes files de Miguel VIII na batalla de Pelagonia en 1259) ya inclusive selyúcides (nada menos que 5.000 taben a les órdenes de Miguel Paleólogu en 1262, siendo conocíos como «perses») y mongoles. Pero bona parte del exércitu central de Nicea taba formáu por cumanos y -sobremanera- llatinos. Los cumanos yeren nómades asiáticos, arqueros a caballu que constituyeron una parte bien importante de los exércitos bizantinos dende'l sieglu XI. En 1241, l'emperador Juan Vatatzés (1222-1254) estableció como colonos militares a unos 10.000 d'ellos en Tracia y Anatolia, onde seríen progresivamente helenizados y emplegaos en delles campañes hasta 1320, añu en que pasaron al serviciu de Serbia. Tocantes a los llatinos, formaben un grupu heteroxéneu, onde había ingleses, italianos, alemanes, españoles y franceses. Tratábase fundamentalmente de contingentes de caballería y los Láscaris emplegar en tal númberu que Vatatzés creó'l rangu de megakonostablos pal so xefe. Unu de los más distinguíos xefes de les fuercies mercenaries llatines foi Miguel Paleólogu, el futuru emperador, que tres el so ascensu al tronu basó los sos exércitos nellos en tal midida que les arques imperiales terminaron per resentir se.

Emperadores de Nicea[editar | editar la fonte]

Los emperadores de Nicea pertenecen a la dinastía de los Láscaris:

Miguel VIII Paleólogu (coemperador 1259-1261) foi'l restaurador del Imperiu bizantín, volviendo tomar posesión de la capital, Constantinopla, y empecipiando la so propia dinastía, la de los Paleólogos que, salvo'l periodu de los Cantacucenos (1341-1357), apoderó l'Imperiu Bizantín hasta la so muerte en 1453.

Referencies[editar | editar la fonte]

  • John Julius Norwich, Bisanzio, Milano, Mondadori, 2000.
  • Georg Ostrogorsky, Storia dell'Impero bizantín,Torino, Einaudi, 1968.
  • R. Lilie, Bisanzio la seconda Roma, Roma, Newton & Compton, 2005, ISBN 88-541-0286-5.
  • Paolo Cesaretti, L'Impero Perduto, Milano, Mondadori, 2006.
  • Silvia Ronchey, Lo stato bizantín, Einaudi, Torino, 2002.
  • Alain Ducellier y Michel Kapla Bisanzio, Milano, San Paolo, 2002.
  • Giorgio Ravegnani, Bisanzio y Venezia, Bologna, il Mulino, 2006.
  • Giorgio Ravegnani, La storia di Bisanzio Roma, Jouvence, 2004.
  • Niceta Coniata, Grandezza y catastrofe di Bisanzio, Milano, Mondadori, 1994.

Enllaces esternos[editar | editar la fonte]