Rosalía de Castro

De Wikipedia
Saltar a: navegación, buscar
Rosalía de Castro
Rosalía Castro de Murguía por Luis Sellier.jpg
Datos personales
Nacencia 24 de febreru de 1837
Santiago de Compostela, Galicia (España)
Muerte 15 de xunetu de 1885 (48 años)
Padrón, La Coruña (España)
Ocupación Poeta y novelista
Periodu Rexurdimento

Rosalía de Castro foi una poeta y novelista en gallegu y castellanu. Ye la figura central del rexurdimento de la lliteratura gallega nel sieglu XIX, autora de Cantares Gallegos. 
Día das Letras Galegas
Rosalía de Castro (1963) • Alfonso Daniel Rodríguez Castelao (1964) • Eduardo Pondal (1965) • Francisco Añón Paz (1966) • Manuel Curros Enríquez (1967) • Florentino López Cuevillas (1968) • Antonio Noriega Varela (1969) • Marcial Valladares Núñez (1970) • Gonzalo López Abente (1971) • Valentín Lamas Carvajal (1972) • Manuel Lago González (1973) • Xoán V. Viqueira Cortón (1974) • Xoán Manuel Pintos Villar (1975) • Ramón Cabanillas (1976) • Antón Villar Ponte (1977) • Antonio López Ferreiro (1978) • Manuel Antonio Pérez (1979) • Alfonso X of Castile (1980) • Vicente Risco (1981) • Luís Amado Carballo (1982) • Manuel Leiras Pulpeiro (1983) • Armando Cotarelo Valledor (1984) • Antón Losada Diéguez (1985) • Aquilino Iglesia Alvariño (1986) • Francisca Herrera Garrido (1987) • Ramón Otero Pedrayo (1988) • Celso Emilio Ferreiro (1989) • Luís Pimentel (1990) • Álvaro Cunqueiro (1991) • Fermín Bouza-Brey (1992) • Eduardo Blanco Amor (1993) • Luís Seoane (1994) • Rafael Dieste (1995) • Xesús Ferro Couselo (1996) • Ánxel Fole (1997) • Martín Codax / Xohán de Cangas / Mendinho (1998) • Roberto Blanco Torres (1999) • Manuel Murguía (2000) • Eladio Rodríguez (2001) • Frei Martín Sarmiento (2002) • Antón Avilés de Taramancos (2003) • Xaquín Lorenzo (2004) • Lorenzo Varela (2005) • Manuel Lugrís Freire (2006) • María Mariño (2007) • Xosé María Álvarez Blázquez (2008) • Ramón Piñeiro (2009) • Uxío Novoneyra (2010) • Lois Pereiro (2011) • Valentín Paz-Andrade (2012) • Roberto Vidal Bolaño (2013) • Xosé María Díaz Castro (2014) • Xosé Filgueira Valverde (2015) • Manuel María (2016) • Carlos Casares (2017)


Icono de esbozo
Esti artículu ye un entamu. Puedes ayudar a la Wikipedia n'asturianu ampliándolu.