Llingües nilótiques meridionales

De Wikipedia
Llingües nilótiques meridionales
Distribución xeográfica África oriental
Países Bandera de Kenia Kenia
Bandera d'Uganda Uganda
Bandera de Tanzania Tanzania
Filiación xenética

Nilo-saḥarianu
  Sudánicu oriental
    Kir-Abbaia
      Nilóticu

        Nilóticu mer.
Códigu Glottolog sout2830
Ver tamién
Idioma - Families - Clasificación de llingües
[editar datos en Wikidata]

Les llingües nilótiques meridionales son un grupu de llingües nilótiques, falaes por dellos pueblos nilóticos ente los que tán los kalenjin, los tatoga.

Clasificación[editar | editar la fonte]

Les llingües nilótiques occidentales estrémense convencionalmente en dos grupos:

  • Kalenjinː
    • Grupu elgonː kupsabiny (sebei), sabaot
    • Grupu nandi-markwetaː aramanik, endo (maraket), kalenjin-nandi, kisankasa, mediak, mosiro, tugen.
    • Otresː okiek, pökoot (pakot, suk), terik

Grupu nandi-markwetaː

  • Tatoga: Datooga, Omotik.

Antes de la clasificación de Joseph Greenberg de les llingües africanes estes llingües clasificábense dientro de la familia nilo-camítica, güei considerada obsoleta como clasificación. Ello ye que esisten interesantes diferencies ente estes llingües y les que orixinalmente denomináronse "nilótiques" (agora nilóticu occidental. Polo que respecta a les formes pronominales la diferencia ente la caña occidental y les otres cañes meridional y oriental (consideraes primeramente nilo-camítiques): les cañes meridional y oriental tienen formes especiales na inflexón de persona que nun apaecen na caña occidental. Otru puntu en que difieren ye l'orde básicu (VSO predominante nel grupu oriental y meridional; y SVO nel grupu occidental).

Comparanza léxica[editar | editar la fonte]

Los numberales en distintes llingües nilótiques meridionales son:[1]

GLOSA Elgon Nandi-Markweta Pökoot Tatoga PROTO-
NILÓTICU Mer.
Sebei Sabaot Endo Kalenjin
(nandi)
Datooga
'1' akɛ́ːŋkɛ aɡɛ́ːŋgɛ ɒ́kɔ́ːŋɔ akɛ̀ːŋkɛ àkɔ́ɔ́ŋkɔ̀ ʔàɡi *a-kɛːŋ-
'2' ɑréːɲ ɑyéːŋ ərèːɲ áɛ̂ːŋ òdë̀ë̀ŋ íyèeɲa *a-reːŋ
'3' sómok sómok sómók sómòk sä́mä́k sàmàgu *sɔmɔk
'4' aŋwán aŋwán ɒ́ŋwɒ̀n áŋwàn àŋwân ʔàŋwàn *a-ŋwan
'5' múːt múːt mùːt mûːt múut mùuti *muut-
'6' 5 ɑk 1 lɔ́ 5 ŋɡɔ́ 1 làh *lɑh
'7' 5 ɑk 2 tɪ́sap tɪ́sɔ́p tísap 5 ŋgɔ́ 2 isbwà *tisɑp
'8' 5 ɑk 3 sɪsɪ́ːt sisíːt sisíːt 5 ŋgɔ́ 3 sìss *sisiːt
'9' 5 ɑk 4 sɑ́kɑːl sɔkɔ̀ːl sókôːl 5 ŋgɔ́ 4 ʃàgèeʃʃ *sɑkɑːl
'10' támán támán tɒmɒn táman támàn dàmáná *taman

Referencies[editar | editar la fonte]

Bibliografía[editar | editar la fonte]