Llingües tsogo

De Wikipedia
Llingües tsogo
Países Bandera de Gabón Gabón
Filiación xenética

Níxer-Congu
  Volta-Congu
    Benue-Kwa
      Benue-Congu
        Bantoide
          Bantoide merid.
            Bantú
              Kele-Tsogo(?)

                L. tsogo (Zona B)
Códigu Glottolog tsog1242
Ver tamién
Idioma - Families - Clasificación de llingües
[editar datos en Wikidata]

Les llingües tsogo o llingües okani son una división de les llingües bantús codificada como grupu B.30 na clasificación de Guthrie. Según Nurse & Philippson (2003), estes llingües formen una unidá filoxenética válida qu'inclúi:

Tsogo (Getsogo), Himba (Simba), Pinzi, Vove, Kande

Nurse y Philippson inclúin tamién el myene (B.10), acordies con Piron (1997), quién unifica nuna caña'l tsogo y el myene. Maho añadió'l viya (eviya) y el bongwe.

Comparanza léxica[editar | editar la fonte]

Los numberales en distintes llingües tsogo son:[1]

GLOSA Tsogo Kande Myene Pinzi
(Pinji)
PROTO-
TSOGO
'1' -vɔ /
-pɔ
moti mɔ̀ɾì pɔ́kɔ̀
/ mɔ̀tsì
*-wo /
*moti
'2' -ba -bali mbànì bàlè *-bali
'3' -tato -llato ʧáɾó tàtó *-tʰarreyo
'4' -nai -na náyì nàyì *-nai
'5' -tai -o-ta òtání tànɛ̀ *-tani
'6' mo-toba mo-toba òɾówá mòtòbà *mo-toba
'7' ʦambwe napo 6 + 1 nàpɔ́ *ʦambwi
'8' ɣy-añada ɣy-añada è-nánáyì ɣènânà *ɣy-añada
'9' 5 + 4 5 + 4 10 - 1 bùkà *buka
'10' nzima ʤema ìɣómí ndzìmà *n-ʣima

Referencies[editar | editar la fonte]

Bibliografía[editar | editar la fonte]

  • Nurse & Philippson (2003), The Bantu Languages.