Potencial llétricu

De Wikipedia
Saltar a: navegación, buscar

El potencial llétricu (V) nun puntu ye'l trabayu que tien de facer una fuercia llétrica (Llei de Coulomb) pa mover una carga o fexa unitaria q dende esi puntu hasta l'infinitu, onde el potencial ye cero. Dicho d'otra miente, ye'l trabayu que tien de facer una fuercia esterno pa trayer una carga unitaria q dende l'infinitu hasta'l puntu consideráu na escontra de la fuercia llétrica. Matemáticamente esprésase por:

V = \frac{W}{q} \,\!

Considando una carga de preba positiva, que se pue usar pa facer el mapeu d'un campu llétricu. Pa tala carga de preba q_0 \,\! allugada a una distancia r d'una carga q, la enerxía potencial lletrostática mutua ye:

U = K\frac{ q_0 q}{r} \,\!

De mena equivalente, el potencial llétricu ye V = \frac{U}{q_0} \,\! = K\frac{q}{r} \,\!