Módulu:Wikidata/Units

De Wikipedia
Saltar a navegación Saltar a la gueta

La documentación pa esti módulu pue crease'n Módulu:Wikidata/Units/usu

-- sintaxi:
--	Qxxx = { -- etiqueta de Wikidata pa referencia
--		label = "label a correxir",
--		plural = "plural a correxir",
--		ucode = "codigu a añadir",
--		},

local wikidata_units = {
  Q531 = { -- añu lluz
		plural = "años lluz",
		},
	Q573 = { -- dia
		ucode = "dies",
		},	
	Q1811 = { -- unidá astronómica
		label = "unidá astronómica",
		plural = "unidaes astronómiques",
		ucode = "UA",
		},
	Q3710 = { -- pie
		label = "pie",
		plural = "pies",
		ucode = "ft",
		},	
	Q4917 = { -- dòlar de los Estaos Xuníos
		ucode = "$", -- reiterativu
		},
	Q5151 = { -- mes
		plural = "meses",
		},
	Q5329 = { -- decibeliu
		label = "decibeliu",
		plural = "decibelios",
		ucode = "dB", 
		},
	Q23977060 = { -- decibeliu relativu a 1 picaWatt
		label = "decibeliu relativu a 1 picaWatt",
		plural = "decibelios relativos a 1 picaWatt",
		ucode = "dB re 1pW", 
		},
	Q11229 = { -- porcentaxe
		plural = "porcentaxe",
		ucode = "%", -- reiterativu
		},
	Q11573 = { -- metru
		ucode = "m", -- reiterativu
		},
	Q25224 = { -- llibra esterlina
		ucode = "£", -- reiterativu
		},
	Q25267 = { -- grau Celsius
		label = "grau Celsius",
		plural = "graos Celsius",
		ucode = "°C",
		},
	Q42289 = { -- grau Fahrenheit
		label = "grau Fahrenheit",
		plural = "graos Fahrenheit",
		ucode = "°F",
		},
    Q55627 = {
		label = "añu de vida axustáu por discapacidá",
		plural = "años de vida axustaos por discapacidá",
		ucode = "AVAD",
		},
	Q83327 = {-- electrón-voltiu
		label = "electrón-voltiu",
		plural = "electrón-voltios",
		ucode = "eV",		
		},
	Q128822 = { -- nudu / knot
		label = "nudu",
		plural = "nudos",
		ucode = "kn",
		},
	Q155009 = { -- Reichsmark
		ucode = "ℛℳ",
		},
	Q206037 = { -- revoluciones per minutu
		label = "revolución",
		plural = "revoluciones",
		ucode = "RPM",
		},
	Q209426 = { -- minutu d'arcu
		label = "minutu",
		plural = "minutos",
		ucode = "′",	
		},
	Q483261 = { -- unidá de masa atómica
		label = "unidá de masa atómica",
		plural = "unidaes de masa atómica",
		ucode = "uma",
		},
	Q550207 = { -- dòlar Geary-Khamis
		label = "dólar Geary-Khamis",
		plural = "dólares Geary-Khamis",
		ucode = "$",
		},
	Q712226 = { -- quilómetru cuadráu
		ucode = "km²", -- reiterativu
		},	
	Q743895 = { --pulsaciones per minutu
		plural = "pulsaciones per minutu",
		ucode = "ppm",
		},
	Q751310 = { -- poiseuille
		plural = "poiseuilles",
		ucode = "PI",
		},
	Q794261 = { -- metru cúbicu per segundu
		ucode = "m³/s",
		},
	Q829073 = { -- segundu d'arcu
		label = "segundu",
		ucode = "″", -- WD con comines rectes
		},
	Q1463969 = { -- vatiu per metru-kelvin
		ucode = "W/(m·K)",
		},
	Q2080811 = { -- fracción volumètrica
		label = "porcentaxe en volume",
		plural = "porcentaxe en volume",
		ucode = "%",
		},
	Q3085309 = { -- joule per quilogramu-kelvin
		ucode = "J/Kg·K",
		},
  Q3858002 = { -- miliamperios-hora
		ucode = "mAh",
		},
	Q6859652 = { -- milímetru de mercuriu
		ucode = "mm Hg",		
		},
	Q20966435 = { -- amperios per voltiu-metru
		plural = "amperios per voltiu-metru",
		},
	Q20966455 = { -- joule per mol-kelvin
		ucode = "J/mol·K",
		},
	Q21006887 = { -- partes per millón
		label = "parte per millón",
		plural = "partes per millón",
		ucode = "ppm",
		},
	Q21127659 = { -- gramos per 100 gramos de disolvente
		label = "gramu per 100 gramos de disolvente",
		plural = "gramos per 100 gramos de disolvente",
		ucode = "g/100 g disolvente",
		},
	Q24564698 = { -- años (edá)
		plural = "años",
		},
	Q26156132 = { -- milinewton per metru
		ucode = "mN/m",
		},
	Q26484625 = { -- volta
		plural = "voltes",
		},
	Q28739766 = { -- coulomb-metru
		ucode = "C·m",
		},
	Q174728 = {
		label = "centímetru",
		plural = "centímetros",
		ucode = "cm",
		},
	Q828224 = {
		label = "quilómetru",
		plural = "quilómetros",
		ucode = "km",
		},
	Q253276 = { -- milla
		ucode = "mi",
		},
	Q93318 = { -- milla náutica
		label = "milla náutica",
		plural = "milles náutiques",
		ucode = "mn",
		},
	Q25343 = { -- metru cuadráu
		ucode = "m²",
		},
	Q232291 = { -- milla cuadrada
		plural = "milles cuadraes",
		ucode = "mi²",
		},
	Q35852 = { -- hectárees
		ucode = "ha",
		},
	Q5195628 = { -- hectómetros cúbicos
		label = "hectómetru cúbicu",
		plural = "hectómetros cúbicos",
		ucode = "hm³",
		},
	Q160857 = {
		label = "caballu de vapor",
		plural = "caballos de vapor",
		ucode = "CV",
		},
	Q3320608 = {
		label = "quilovatiu",
		plural = "quilovatios",
		ucode = "kw",
		},
	Q11570 = {
		label = "quilogramu",
		plural = "quilogramos",
		ucode = "kg",
		},
	Q100995 = {
		label = "llibra",
		plural = "llibres",
		ucode = "lb",
		},
	Q4916 = {
		label = "euru",
		plural = "euros",
		ucode = "€",
		},
	Q28390 = {
		label = "grau sexaxesimal",
		plural = "graos sexaxesimales",
		ucode = "°",
		},
	Q25517 = {
		label = "metru cúbicu",
		plural = "metros cúbicos",
		ucode = "m³",
		},
	Q7727 = {
		label = "minutu",
		plural = "minutos",
		ucode = "min",
		},
	Q11574 = {
		label = "segundu",
		plural = "segundos",
		ucode = "s",
		},
	Q41803 = {
		label = "gramu",
		plural = "gramos",
		ucode = "g",
		},
	Q218593 = {
		label = "pulgada",
		plural = "pulgaes",
		ucode = "″",
		},
	Q1063786 = {
		label = "pulgada cuadrada",
		plural = "pulgaes cuadraes",
		},
	Q13147228 = { -- gramos per centímetru cúbicu
		ucode = "g/cm³",
		},
	Q2719498 = {
		label = "arquéu brutu",
		ucode = "GT",
		},
	Q1781855 = {
		label = "arquéu netu",
		ucode = "NT",
		},
	Q752197 = { -- quilojoule per mol
		ucode = "KJ/mol",		
		},
	Q191118 = {
		label = "tonelada",
		plural = "tonelaes",
		ucode = "t",
		},
	Q182429 = { -- metros per segundu
		ucode = "m/s",
		},
	Q177974 = {
		label = "atmósfera",
		plural = "atmósferes",
		ucode = "atm",
		},
	Q174789 = {
		label = "milímetru",
		plural = "milímetros",
		ucode = "mm",
		},
	Q25235 = {
		label = "hora",
		plural = "hores",
		ucode = "h",
		},
	Q26162545 = { -- centímetros cuadraos per segundu
		ucode = "cm²/s",
		},
	Q21604951 = { -- gramos per metru cúbicu
		ucode = "g/m³",
		},
	Q21064807 = { -- quilopascales
		ucode = "kPa",
		},
	Q44395 = { -- pascales
		ucode = "Pa",
		},
	Q319604 = {
		label = "pasaxeru",
		plural = "pasaxeros",
		},
	Q6998519 = {
		label = "arquéu de rexistru netu",
		ucode = "NRT",
		},
	Q752079 = {
		label = "arquéu de rexistru brutu",
		ucode = "GRT",
		},
    Q4220561 = {
		label = "quilómetru per segundu",
		plural = "quilómetros per segundu",
		ucode = "Km/s",
		},
	  Q79735 = {
		label = "megabyte",
		plural = "megabytes",
		ucode = "MB",
		},
	}

local function getUnit(amount, label, unitID, code, symbol)
	if label == nil then return unitID end
	local id_data = wikidata_units[unitID] or {}
	local unit_text = ''
	if code then
		unit_text = id_data.ucode or symbol or id_data.label or label
	elseif amount == "1" then
		unit_text = id_data.label or label or unitID
	else
		unit_text = id_data.plural or require("Módulu:ast-flexón").plural(id_data.label or label)
	end
	return unit_text
end

return {getUnit = getUnit}