Saltar al conteníu

Llingües pakániques

De Wikipedia
Llingües pakániques
Países  China
 Vietnam
Filiación xenética

Austroasiático
  Khasi-Palaúngico

    L. pakániques
Códigu Glottolog buga1251
Ver tamién
Idioma - Families - Clasificación de llingües
[editar datos en Wikidata]

Les llingües pakániques, tamién llamaes palyu o mángicas, son un grupu de llingües austroasiátiques, tentativamente clasificaes como una subrama del grupu khásico-khmuico. Falar nel sur de China y nel norte de Vietnam.

Clasificación[editar | editar la fonte]

En 1990, Paul K. Benedict had argumentó que les llingües mángicas teníen de ser consideraes una caña independiente de les llingües austroasiátiques. Sicasí, Gerard Diffloth suxurió más tarde que paecíen tar más estrechamente rellacionaes coles llingües paláunguicas. Nguyen Van Loi tamién clasificó a estes llingües dientro del grupu samtau del waico xunto coles llingües paláunguicas, anque más tarde clasificó'l mánguico como una caña coordinada col waico.[1] Peiros (2004) inclúi'l grupu mángico dientro del pakánico. Sicasí, Paul Sidwell cuestiona esta clasificación, yá que delles llingües clasificaes como mángicas podríen ser de fechu llingües khmuicas.

Más apocayá, Li Yunbing (2005) dixebra estes llingua nuna caña pakánica y una caña mángica.[2] Acordies con esta clasificación de Li (2005), el mángico inclúyese dacuando dientro de les llingües paláunguicas.

Referencies[editar | editar la fonte]

  1. Sidwell 2009:133)
  2. Li 2005:307)

Bibliografía[editar | editar la fonte]

En chinu
  • 李云兵 / Li Yunbing. 2005. 布赓语研究 / Bugeng yu yan jiu (A Study of Bugeng [Bugan]). Beijing: 民族出版社 / Min zu chu ban she.
  • Dao Jie 刀洁. 2007. Bumang yu yanjiu 布芒语研究 [A study of Bumang]. Beijing: 民族出版社 [Nationalities Publishing House].
  • 李旭练 / Li Xulian. 1999. 倈语硏究 / Lai yu yan jiu. Beijing: 中央民族大学出版社 / Zhong yang min zu da xue chu ban she.
  • 高永奇 / Gao Yongqi. 2003. 莽语硏究 / Mang yu yan jiu (A Study of Mang). Beijing: 民族出版社 / Min zu chu ban she.
  • 高永奇 / Gao Yongqi. 2004. 布兴语研究 / Buxing yu yan jiu (A Study of Buxing). Beijing: 民族出版社 / Min zu chu ban she.
  • 陈国庆 / Chen Guoqing. 2005. 克蔑语研究 / Kemie yu yan jiu (A Study of Kemie). Beijing: 民族出版社 / Min zu chu ban she.

Enllaces esternos[editar | editar la fonte]