Fonte de lluz

De Wikipedia

Llámase fonte de lluz o fonte lluminosa a tolo que ye quién a emitir lluz (radiación electromagnético nel espectru visible.

Les fontes puen ser naturales (el Sol) o artificiales (una llámpara).

Les fontes puen ser primaries o secundaries. Les primaries producen la lluz qu'emiten (otra vegada'l Sol), les secundaries espeyen la lluz d'otra fonte (la Lluna)