Saltar al conteníu

Nicópolis

Coordenaes: 39°01′10″N 20°43′54″E / 39.01945°N 20.731759°E / 39.01945; 20.731759
De Wikipedia
Nicópolis
(dende 28 edC)
xacimientu arqueolóxicu
Alministración
PaísBandera de Grecia Grecia
Rexón[[Periferia d'Epiru|{{{2}}}
Prefeutura[[d:Special:EntityPage/Q7780449|10px
Municipio (es) Traducir[[d:Special:EntityPage/Q16330051|10px
Xeografía
Coordenaes 39°01′10″N 20°43′54″E / 39.01945°N 20.731759°E / 39.01945; 20.731759
1 m
Más información
odysseus.culture.gr…
Cambiar los datos en Wikidata
Fig. 1. Llocalización de Nicópolis d'Epiru ente les fundaciones romanes de Grecia.[1]

Nicópolis[2] Actia Nicopolis o Nicopolis ad Actium (en griegu antiguu Νικόπολις, Nikópolis, lliteralmente ciudá de la victoria), foi una ciudá griega fundada por Augusto pa conmemorar la so victoria naval n'Accio contra Marcu Antoniu el 2 de setiembre del 31 e. C., na embocadura del golfu de Ambracia.[3] La ciudá establecer nel ismu de la península que dixebra'l golfu de Ambracia del mar Xónicu, nel llau opuestu del puexu de Accio, y a unos 6 km al norte de la moderna ciudá de Préveza.

Nicópolis conoció un importante desenvolvimientu mientres la dominación romana na antigüedá tardida, antes d'aparrar na dómina bizantina.

Historia[editar | editar la fonte]

Fundación de la ciudá de la victoria»[editar | editar la fonte]

Anque la batalla d'Accio puramente dicha fuera más bien confusa, y nun se convirtió nuna victoria d'Augusto hasta la fuxida prematura de Marco Antonio y Cleopatra, ello dexó a Octaviano volvese n'únicu dueñu del mundu romanu.

Foi por esta razón que celebró la so victoria con unos particulares fastos al so regresu a Roma, y entamó la perpetuación de l'alcordanza de la batalla nel sitiu con una serie de trofeos y de monumentos llevantaos nel llugar de la batalla, o más bien, yá que se trató d'una batalla naval, nel allugamientu de campos fortificaos qu'allugaben les fuercies terrestres de los batallosos. Nel llugar del so propiu cuartel xeneral, una llomba al norte de la ciudá actual de Smyrtoula, fixo construyir un santuariu a Apolo,[4] consideráu como'l so dios tutelar, y ofrendó trofeos a otros dos dioses, Neptunu y Marte, pola so contribución a la so victoria.[5]

Fig. 2. Bustu de Agripa, unu de los vencedores de Actium, atopáu en Nicópolis (Muséu de Nicópolis).

Al sur del santuariu, establecióse una nueva ciudá, bautizada Nicópolis, «ciudá de la victoria», retomando asina una tradición que se remontaba a Alexandru Magnu, más apocayá ilustrada por Pompeyo, fundador d'una Nicópolis na Pequeña Armenia (60 e. C.). Más allá del simbolismu políticu, la fundación respondía a xune serie d'oxetivos claros: asegurar la dominación romana na rexón, y simultáneamente reorganizala y revitalizala, yá que nun se recuperara de la destrucción de la ciudá por Lucius Amelius Paullus Macedoniu, resultante de la tercer guerra macedonia (171-167 e. C.).[6] Establecióse un importante centru comercial y portuariu nesta posición estratéxicamente asitiada nes rutes marítimes mediterránees; tamién queríen crear una capital relixosa, y que constituyera unos de los principales llugares del nuevu orde imperial y de cultu a Augusto divinizado.

A diferencia d'otres fundaciones romanes en Grecia contemporánees de Nicópolis (fig. 1), tales como Patras, Filipos, ya inclusive en Epiru, Butrinto y Dyrrachium, la ciudá nun yera namái una colonia romana, sinón una ciudá llibre, la civitas llibera Nicopolitana, y una polis (ciudá griega),[7] llibre y autónoma, amestada a Roma por un tratáu (foedus): la so creación procede del sinecismo de les ciudaes vecines d'Epiru y d'Etolia y Acarnania,[8] que los sos habitantes fueron treslladaos pa poblar la nueva ciudá, probablemente con colonos y veteranos del exércitu romanu. La orixinalidá de la operación, amás del fechu de que l'autoridá romana foi la instigadora, concirnió a una vasta área y a un gran númberu de ciudaes partes (fig. 3): les fontes menten Casopea, Ambracia, Anactorio, Alicia, Argos Anfiloquia,[9] Tirio, Oneo, Palero, Leúcade y Calidón d'Etolia. El territoriu (chôra) de Nicópolis estender hasta los ríos Aqueloo al este, la islla de Leúcade, al suroeste, el ríu Tíamis al norte, el golfu de Patras al sur, ya incluyía esencialmente les rexones antigües de Tesprotia, Anfiloquia, Driopis y Acarnania.

Fig. 3. Llocalización de les ciudaes griegues que participaron nel sinecismo de Nicópolis.[10]

Tenía un vastu territoriu y un prestíu relixosu na rexón, que la convirtió nuna verdadera capital sagrada de Grecia continental: Octaviano reorganizó los Actios, los xuegos locales que yá d'antiguo celebraben los acarnanios de la contorna. Alzar a la categoría d'olímpicos. Colos réfugos de la batalla d'Accio construyéronse dos recintos sagraos: unu que coincidía col santuariu d'Apolo Actio a lo cimero d'una llomba, a que'l so pie había un monte sagráu; y l'otru coincidía col monte sagráu y constaba d'un ximnasiu y un estadiu pa la celebración de los xuegos quinquenales. Augusto ofrendó nos arsenales una escuadra de diez barcos (dende un monorreme a un decere).[11] Estos concursos estefanitas pentetéricos, los Nea Actia, teníen llugar nos edificios d'espectáculos construyíos al efeuto nel proasteion, el suburbiu que dixebraba la ciudá del nuevu santuariu de Apolo. Consideraos como isolímpicos, figuraben ente les manifestaciones d'esti tipu más prestixoses del mundu romanu. Entá se celebraben a metá del sieglu III, como atestigua una inscripción del muséu d'Ioánnina. Augusto modificó coles mesmes la organización de l'anfictionía délfica de forma que dio la preeminencia a Nicópolis: fizo que-y fueren asignaos los votos de los representantes de los magnesios, malieos, enianes, ftiotas y dólopes.[12]

Nicópolis na dómina romana[editar | editar la fonte]

Fig. 4. Planu de conxuntu de Nicópolis.[13]

Provista de considerables recursos pol so fundador, la nueva ciudá desenvolvióse rápido na dómina romana: el mesmu Augusto afatar con monumentos financiaos col botín de guerra, pero Nicópolis debe tamién enforma al evergetismo del so amigu, el rei de Xudea Herodes I.[14] Los dos puertos, unu nel golfu de Ambracia, probablemente en Vathy, y l'otru nel mar Xónicu en Komaros (fig. 4), aseguraben la crecedera comercial de la ciudá, urbanizada con planu hipodámico con una estensión averada de 180 hai.

Tiense información histórica de dómina romana. Xermánicu nel so camín escontra Siria, visitó Nicópolis y celebró'l so segundu consuláu nel añu 18. L'emperador Nerón tuvo nel 66, mientres el so regresu de Grecia, y fíxose coronar na prueba de carrera de carros de Actia. A partir del a 89 la ciudá ganó un residente de sonadía na persona del filósofu Epicteto de Hierápolis, que s'abellugó ellí pa escapar de la persecución del emperador Domiciano: fundó la so propia escuela, y sol reináu de Traxanu tuvo como estudiante a Flavio Arrianu, gracies al cual conozse la so filosofía. Mientres el reináu d'esti emperador crear nel añu 108 la provincia procuratoriana d'Epiru, que la so capital foi Nicópolis[15] Dos decenios más tarde, l'emperador Adriano y la so esposa Vibia Sabina visitar con ocasión del so segundu viaxe a Oriente (128-134). La pareya imperial foi recibida colos más altos honores;: pequeños altares alzaos atestigüen el cultu rindíu a Adriano y Vibia Sabina, asimilaos respeutivamente a Zeus Dodoneo (fig. 5), la divinidá más importante d'Epiru, y a Artemisa Celcaia, una manifestación de la diosa desconocida fuera de Nicópolis, pero que tenía d'ocupar un llugar importante. Adriano aprovechó la so estancia pa mandar construyir un templu al so protexíu difuntu, Antinoo.

Fig. 5. Dedicatoria al emperador Adriano, asimiláu a Zeus Dodoneo.

La doctrina cristiana introducióse bien llueu en Nicópolis. Pablo de Tarsu mentar nel so epístola a Tito (3.12). A partir d'esta fundación apostólica desenvolvióse una comunidá cristiana importante: ellí nació'l papa Eleuterio (175-189), unu de los primeros pontífices orixinarios de la parte griega del Imperiu.[16] Oríxenes d'Alexandría visitó a la comunidá cristiana de Nicópolis na primer metá del sieglu III, y ellí afayó una traducción griega inusual del Antiguu Testamentu.

El final del sieglu III, como en tol Imperiu romanu, foi una dómina de crisis: la ciudá foi atacada polos godos y los hérulos dempués de la incursión n'Atenes, que pudo evitar el saquéu gracies a fortificaciones improvisaes. Nicópolis perdió gran parte de la so importancia y de la so reputación pro nun ser más qu'un centru provincial. Arriendes de la reorganización alministrativa del Imperiu por Diocleciano, foi al capital de la nueva provincia d'Epirus Vetus, qu'incluyía Epiru, Acarnania y les islles de Córcira y Ítaca. Tamién foi capital eclesiástica, la sede de la diócesis metropolitana d'Epiru. El so obispu Heliodoro tuvo nel Conceyu de Sárdica nel añu 343. Nel 362, el retóricu y cónsul Claudio Mamertino señaló la ruina de dellos monumentos cuando felicitó al emperador romanu|emperador Xulianu l'Apóstata poles sos obres de restauración.[17] Nel marcu de la política d'esti emperador de reacción pagana, reinstituyó los concursos de los Actios.

Nicópolis paleocristiana[editar | editar la fonte]

Fig. 6. Ninfeo romanu (ver planu, nᵘnbsp;7).

Nel sieglu V, Epiru y Nicópolis en particular sufrieron de nuevu numberoses invasiones bárbares: primero los visigodos d'Alaricu II que rapiñaron la rexón a empiezu de dichu sieglu. En 474-475, foi escalada polos vándalos de Genserico, qu'amenorgó la población a cautividá. En 551, fueron los ostrogodos de Totila los que la escalaron.[18]

Foi dempués d'unu d'estos dos últimos ataques, más probable'l de los vándalos, cuando'l marcu urbanu camudó drásticamente cola construcción d'una nueva cortil cercada (fig. 7) nel interior del de les antigües muralles, en que'l so ángulu nordeste sofitar parcialmente (fig. 4). Procopio de Cesárea precisa que la renovación» de Nicópolis debióse más bien al emperador Anastasio I qu'a Xustinianu I,[19] probablemente dempués del ataque vándalu.

Esti fenómenu d'amenorgamientu del área urbana foi xeneral en tola península balcánica y más allá: la ciudá paleocristiana ocupaba una sesta parte (25 hai) de la ciudá romana, y munchos monumentos civiles quedar nel esterior, como'l foru y el odeón). Dientro d'esta poderosa ciudá fortificada atopó una nueva prosperidá, como lo demuestren les numberoses basíliques cristianes, ricamente decoraes, que se construyeron. El desenvolvimientu del cristianismu en Nicópolis tamién s'evidencia pola participación del so obispu Áticu, nel Conceyu de Calcedonia nel 451. La metrópolis taba nesta dómina, y hasta 732-733, xunida alministrativamente a la diócesis de Roma, como tola rexón d'Iliria occidental.

La llegada de los ávaros-eslavos a la península balcánica a finales del sieglu VI supunxo'l final de la so renovación, a pesar de l'ausencia de fontes precises sobre Nicópolis nesti periodu.

Nicópolis bizantina[editar | editar la fonte]

Fig. 7. Cortina oeste de la muralla paleocristina y la puerta llamada Arapoporta (ver planu, nᵘnbsp;17).

Nun tuvo'l mesmu destín que numberoses metrópolis de la rexón y sobrevivió siquier, otros cuatro sieglos. La reorganización alministrativo y militar del Imperiu en dómina mesobizantina, traducir en Epiru na creación del thema de Nicópolis, que la so capital foi Naupacto y non la ciudá epónima, qu'entá esistía. La sigilografía identificó munchos sellos d'una decena de strategois de Nicópolis, del comandante del thema, sinón tamién a otros oficiales y funcionarios (xueces, turmacos, protonotarios), de los sieglos IX y X.[20]

Naupacto sustituyó a Nicópolis como capital relixosa de la rexón: la sede metropolitana foi tresferida na mesma dómina (sieglu VIII), y Nicópolis amenorgar a un simple obispáu.

El so cayente aceleróse por cuenta de nuevos ataques: los de los árabes en 827-829 sol reináu del emperador Miguel II, dempués en 877-879, el de los búlgaros en 929 y en 1034 la revuelta de Pedro Delyan[21] La destrucción final tuvo llugar a finales del sieglu XI: la mayoría de los postreros habitantes abellugar nel estremu sur de la península onde los sos antepasaos fundaren la ciudá de Préveza, cerca d'unu de los antiguos puertos de Nicópolis.

Esploración arqueolóxica[editar | editar la fonte]

Paradóxicamente, el sitiu arqueolóxicu de Nicópolis sigue en gran parte inexplorado a pesar de que se conoz dende'l Renacimientu (Ciriaco de Ancona mentar por primer vegada en 1436) y foi oxetu de numberoses escavaciones dende l'empiezu de sieglu XX. Una primer estimación de los restos deber al viaxeru William Martin Leake, que la visitó'l 24 de xunu de 1805. El planu de la ciudá ellaboráu pol arquiteutu T. L. Donaldson, yá alcontraba ya identificaba los monumentos escavaos darréu. La esploración arqueolóxica empecipióse a la fin de la Segunda Guerra de los Balcanes y la lliberación d'Epiru del dominiu otomanu en 1913, cola ayuda financiera de la Sociedá Arqueolóxica d'Atenes, Alexander Philadelpheus escavó en 1913-1914, la ilesia de la Analipsis, ya identificó la residencia episcopal». En 1915-1918, escavó la Basílica A (Basílica de Dumetios). En 1921 empezó la esploración de la Basílica B (Basílica de Alcison) y entamó el primer muséu llocal nel sosuelu del conceyu de Préveza. En 1924 treslladar a la mezquita de la ciudá. L'interés que los sos descubrimientos amenaron midir pol otorgamiento regular de subvenciones importantes pal conceyu de Préveza, según la collaboración d'otros arqueólogos: George Sotiriou dio un xiru más científicu a les escavaciones de les basíliques, y Anastasios Orlandos fixo'l primer llistáu de les muralles. Con estos dos arqueólogos aceleróse'l descubrimientu de la ciudá cristiana: trabayaron xuntos hasta 1930 pa completar la escavación de les dos primeres basíliques, y hasta 1937-1938 la de la Basílica C.

Estes escavaciones griegues fueron atayaes en 1940 pola Segunda Guerra Mundial. Los ocupantes italianos nun escaecieron el sitiu arqueolóxicu y fixeron descripciones arquiteutóniques sistemátiques calidable.[22] El sitiu sufrió bombardeossobremanera la Basílica C, y sobremanera el muséu: a la destrucción de la mezquita de Préveza siguió'l pillaje de les coleiciones arqueolóxiques qu'allugaba, de les que solo subsisten fragmentos arquiteutónicos y sarcófagos.

La esploración arqueolóxica non se reemprendió hasta 1956 , cuando Anastasios Orlandos dirixó la escavación de la basílica D. En 1959, collaboró con D. Pallas na esploración de la ciudá de Ftelia. El éforo d'Epiru, Sotirios Dakaris, presidió la construcción d'un muséu nos años 1960, onde tuvo l'anterior. Principalmente, les actividaes de les autoridaes arqueolóxiques concirnieron a la restauración y caltenimientu de los restos de Nicópolis, y les escavaciones tuvieron paraes hasta la década de 1990: el eforato bizantín dirixó los trabayos de rescate de la basílica A ente 1991 y 1998. En 1998, una subvención europea dexó escavar y restaurar la cortina sur de les fortificaciones urbanes.

Ver tamién[editar | editar la fonte]

Notes y referencies[editar | editar la fonte]

 1. Mapa realizáu a partir del artículu de M. Sève, Colonies et fondations urbaines dans la Grèce romaine, in J.-L. Huot (éd.), La Ville neuve, xune idée de l'Antiquité ?, Paris, 1988, páxs. 185-201.
 2. Esti topónimu apaez na traducción al asturianu de los Mapes de l'Associació Bíblica de Catalunya
  Esta fonte emplégase como referencia dende'l puntu de vista llingüísticu.
 3. Según Suetonio nun nuevu allugamientu, vease Vida d'Augusto 18.2
 4. Dion Casio, Hestoria romana, L,I,1,2-3 y L,12,4-8: «(...) y al llugar onde estableciera'l so campamentu, dotar de cimientos de sillar y afatar con espolones de naves prindaes, fundando asina un santuariu a cielu abiertu a Apolo.»
 5. Suetonio, Augusto, XVIII, 2.
 6. Por orde del Senáu, Lucius Amelius Paullus escaló sistemáticamente el reinu moloso, que fixera defección na guerra contra Perseo de Macedonia: les fortificaciones de 70 ciudaes fueron afaraes y 150.000 epirotes fueron amenorgaos a la esclavitú, según les fontes (Titu Liviu, XLV,34,1-8; Polibio, XXX,15).
 7. N. Purcell (op. cit., 88) argumenta a favor d'una doble comunidá, griega y romana, lo que cunten Pliniu'l Vieyu (Historia Natural, IV.5) y Tácito (Añales V.10): los dos autores romanos califiquen a Nicópolis de colonia romana, y esisten nicios nesti sentíu. La onomástica de dalgún habitantes podría corresponder a colonos romanos, amás, la península recibió una recibió una centuriación típica d'esti tipu d'establecimientos:cf. N. Doukellis, Cadastres romains en Grèce. Traces d'un réseau rural à Actia Nicopolis, Dialogues d'Histoire Ancienne, 14, 1988, páxs. 159-166. Pero la mayoría de los autores aportunen nel calter griegu de la constitución política de Nicópolis, vease sobremanera, J. Jones, Cities of victory - Patterns and Parallels, Nicopolis I..., páxs. 99-108.
 8. Pausanias, Descripción de Grecia V.23.3
 9. Estrabón, Xeografía X.2.2
 10. Mapa realizáu basándose nel de W. Hoepfner, Nikopolis — Zur Stadtgründung des Augustus, Nicopolis I…, fig. 1, p. 447. Esti mapa tamién lu utilizaron P. Chrysostomou y F. Kefallonitou, op. cit. fig. 6, p. 12.
 11. Estrabón, op. cit. VII.7.6.
 12. Pausanias,op.cit. X.8.3-4. Nesti pasaxe precisa l'autor que na so dómina (el sieglu II), el conseyu anfictiónico constaba de 30 miembros. De Nicópolis, Macedonia y Tesalia, 6 de caúna. De Beocia, Fócida y Delfos, dos de caúna; Dóride, Lócrida Ozolia, Lócrida Opuntia, Atenes y Eubea unviaben unu caúna; de los peloponesios d'Argos, Sición, Megara y Corinto, unu en total.
 13. Mapa basáu nel del. Zachos, dibuxáu por D. Kalpakis, y editáu pol Comité científicu de Nicópolis, Nicopolis. Archaeological Map (ensin fecha nin llugar). Lleenda: 1. Puertu sur de la cortil romana; 2. Necrópolis sur; 3. Basílica D; 4. Basílica de la Analipsis; 5.«Anfiteatru» ; 6. Ninfeo; 8. Necrópolis oeste; 9. Edificiu romanu (¿comerciu?); 10. Basílica A (Basílica de Dumetios); 11. «Residencia episcopal» ; 12. Basílica B (Basílica de Alcison); 13. Basílica C; 14. Cisternes («Vayenia»); 15. «Baños de Cleopatra»; 16. Termes centrales; 17. Puerta oeste de la cortil paleocristiana («Arapoporta»); 18. Odeón; 19. Bouleterión ; 20. « «Basílica del apóstol Pablo»; 21. Villa de Manio Antonino; 22. Puerta noroeste de la cortil romana; 23. Necrópolis norte 24. Termes del norte; 25. Ximnasiu; 26. Estadiu; 27. Teatru; 28. Monumentu d'Augusto.
 14. Flavio Josefo, Antigüedaes xudíes XVI.5.3-147; La guerra de los xudíos 1.2.11.
 15. Vease P. Cabanes, L'empereur Hadrien à Nicopolis, Nicopolis I… pal detalle de la cronoloxía que prefier esta echa a la del 67 sol reináu de Nerón.
 16. Eusebio de Cesárea, Hestoria eclesiástica, VI.16.2. Esistió una comunidá xudía importante primero que la cristiana.
 17. T. Y. Gregory, s.v. Nikopolis of Epirus, Oxford Dictionary of Byzantium, vol. 3.
 18. Procopio de Cesárea, Hestoria de les guerres VIII.22.31.
 19. Procopio de Cesárea, Sobre los edificios, IV.1.37. Los historiadores comentaron enforma'l valor d'esti pasaxe. Cf. T. Y. Gregory, op. cit. 257 y ss.
 20. N.  y W. Seibt, Die sphragistischen Quellen zum byzantinischen Thema Nikopolis, Nicopolis I..., páxs. 327-347, y figs. 559-561.
 21. Juan Zonaras, Epitome historiarum XIII.600.6 ; Juan Skylitzes, Synopsis historiarum, Vida del emperador Miguel IV', V.7-12.
 22. Los planos fueron publicaos por W. Pierrepont White: Plans of Nicopolis in the archives of the Sculola Archeologica Italiana di Atene, Annuario della Scuola Archeologica di Atene, 1986-1987,páxs. 64-65 y páxs. 295-325.

Bibliografía[editar | editar la fonte]

 • Chrysostomou, Pavlos; Kefallonitou, Frangiska (2005). Nikopolis (n'inglés). ISBN 960-214-297-9.
 • Konstantaki, Helen; Skandali, Maria; Synesiou (2001). Nicopolis. Two walks (n'inglés). Préveza: Actia Nicopolis Foundation. ISBN 960-7660-09-9.
 • (1987 (resumíu en Nicopolis I… infra) Y. Chrysou: (en griegu antiguu) Νικόπολις Α´ Πρακτικά του πρώτου Διεθνούς Συμποσίου γιά τη Νικόπολη [«Nicópolis I, Actes del primer coloquiu internacional sobre Nicópolis»].
Veanse tamién les siguientes contribuciones:
 • N. Purcell, The Nicopolitan Synoecism and Roman Urban Policy, páxs. 71-90
 • N. Laskaris, (griegu antiguu Νικόπολη. Το πέρασμα από τη Ρωμαϊκή στη Βυζαντινή εποχή [«Nicópolis. El pasu de la dómina romana a la dómina bizantina»], páxs. 205-233
 • T. Gregory, The early Byzantine fortifications of Nikopolis in comparative perspective, páxs. 253-261
 • G. M. Dimitriadis, Nicopolis, la capitale paléochrétienne d'Épire, Mésogeios, 12, 2001, páxs. 15-36.

Enllaces esternos[editar | editar la fonte]