Módulu:Encode

De Wikipedia
Saltar a navegación Saltar a la gueta

-- Codificació de caràcters amb normes diferents a UTF-8

local p = {}

--[[
Codificació de caràcters en latin1 o ISO-8859-1, usat per exemple per {{diec}} i {{gdlc}}.
  Sintaxi: {{#invoke:encode|latin1|<text>}}
]]

function p.latin1(frame)
  local taulaLatin1 = { -- no és exhaustiva, inclou els caràcters usats en català
    ["à"] = "%E0",
    ["è"] = "%E8", ["é"] = "%E9",
    ["í"] = "%ED", ["ï"] = "%EF",
    ["ò"] = "%F2", ["ó"] = "%F3",
    ["ú"] = "%FA", ["ü"] = "%FC",
    ["ç"] = "%E7",
    ["·"] = "%B7",
    [" "] = "%20",
    ["'"] = "%27"}
  local text = mw.ustring.gsub(frame.args[1] or "", ".", taulaLatin1)
  return text
end

function p.pagename(frame)
  local taulaHtml = { -- caràcters codificats amb PAGENAME
    ["'"] = "&#39;",
    ["&"] = "&#38;",
    ['"'] = "&#34;",
    ["‎"] = "", -- caràcter de control al final de la cadena que apareix en copiar i engaxar
    ["_"] = " "}
  local text = mw.ustring.gsub(frame.args[1] or "", ".", taulaHtml)
  text = mw.text.trim(text)
  return mw.ustring.upper(mw.ustring.sub(text,1,1)) .. mw.ustring.sub(text,2)
end

return p