Saltar al conteníu

Llista d'estrelles variables

De Wikipedia

Esisten más de 50 000 estrelles variables conocíes, polo qu'una llista completa d'estrelles variables ye imposible. La siguiente llista recueye aquelles variables más conocíes, más brilloses, más significatives o más interesantes por cualesquier otru motivu.

Denominación (nome) Constelación Descubrimientu Magnitú aparente * (Máxima) Magnitú aparente * (Mínima) Periodu Tipu Notes
AQ And Andrómeda   7m.7 9m.5 169 d Semirregular (SRB)  
R And Andrómeda   5m.8 14m.9 409 d Mira (M)  
S And (SN 1885A) Andrómeda Ernst Hartwig, 20 d'agostu, 1885 5m.8 <16m - Supernova (SNI)  
O Ant Antlia   8m.1 (p) 9m.7 (p) - LB  
θ Aps Apus   6m.4 (p) 8m.6 (p) 119 d Semirregular (SRB)  
η Aql Aquila Pigott, 1784 3m.48 4m.39 7.17664 d Cefeida (DCEP)  
R Aql Aquila   5m.5 12m.0 284 d Mira (M)  
V Aql Aquila   6m.6 8m.4 353 d Semiregular (SRB)  
W Aql Aquila   7m.3 14m.3 490 d Mira (M)  
FF Aql Aquila 5m.18 5m.68 4.47092 d Cefeida (DCEP)  
R Aqr Acuariu Karl Ludwig Harding, 1811 5m.8 12m.4 387 d Mira (M)  
T Aqr Acuariu   7m.2 14m.2 202 d Mira (M)  
O Ara Ara   7m.7 14m.1 225 d Mira (M)  
R Ari Aries   7m.4 13m.7 187 d Mira (M)  
O Ari Aries   7m.2 15m.2 371 d Mira (M)  
V Ari Aries   8m.45 8m.90 58,7 d Semirregular (SRC)  
RZ Ari Aries   5m.62 6m.01 30.0 d Semirregular (SRB)  
ε Aur (Almaaz) Auriga J.H. Fritsch, 1821 2m.92 3m.83 27.08 años Algol (EA/GS)  
R Aur Auriga   6m.7 13m.9 458 d Mira (M)  
AE Aur Auriga   5m.78 6m.08 - Variable Orión (INA)  
R Boo Bootes   6m.2 13m.1 223 d Mira (M)  
W Boo Bootes   4m.73 5m.4 ~450 d Semirregular (SRB:)  
X Cam Camelopardalis   7m.4 14m.2 144 d Mira (M)  
Z Cam Camelopardalis   10m.0 14m.5 - prototipu UGZ  
VZ Cam Camelopardalis   4m.80 4m.96 23.7 d Semirregular (SR)  
R Cap Capricornus Hind, 1848 9m.4 14m.9 345 d Mira (M)  
η Car Carina Burchell, 1827 -0m.8 7m.9 - Variable S Doradus (SDOR) "La superxigante impredicible"
l Car Carina   3m.28 4m.18 35.53584 d Cefeida (DCEP)  
R Car Carina   3m.9 10m.5 309 d Mira (M)  
S Car Carina   4m.5 9m.9 149 d Mira (M)  
γ Cas Casiopea   1m.6 3m.0 - Gamma Cassiopeiae (GCAS)  
R Cas Casiopea   4m.7 13m.5 430 d Mira (M)  
S Cas Casiopea   7m.9 16m.1 612 d Mira (M)  
W Cas Casiopea   7m.8 12m.5 406 d Mira (M)  
WZ Cas Casiopea   9m.4 11m.4 366 d Semirregular (SRB)  
R Cen Centaurus   5m.3 11m.8 546 d Mira (M)  
S Cen Centaurus   9m.2 (p) 10m.7 (p) 65 d Semirregular (SR)  
T Cen Centaurus   5m.5 9m.0 90.44 d Semirregular (SRA)  
O Cen Centaurus   7m.0 14m.0 220 d Mira (M)  
TT Cen Centaurus   11m.5 16m.5 462 d Mira (M)  
XX Cen Centaurus   7m.30 8m.31 10.95351 d Cefeida (DCEP)  
V645 Cen (Próxima Centauri) Centaurus   12m.1 (B) 13m.12 (B) - UV Ceti (UV) La estrella más cercana al Sol
δ Cep Cefeo John Goodricke, 1784 3m.48 4m.37 5.36634 d prototipu de Cefeida (DCEP) Estrella doble visible con prismásticos
μ Cep Cefeo William Herschel, 1782 3m.43 5m.1 730 d Semirregular (SRC)  
S Cep Cefeo   7m.4 12m.9 487 d Mira (M)  
T Cep Cefeo   5m.2 11m.3 388 d Mira (M)  
O Cep Cefeo   6m.75 9m.24 2.49305 d Algol (EA/SD)  
SS Cep Cefeo   8m.0 (p) 9m.1 (p) 90 d Semirregular (SRB)  
AR Cep Cefeo   7m.0 7m.9 - Semirregular (SRB)  
ο Cet (Mira) Cetus David Fabricius, 1596; la variabilidá puede ser afayada por Johannes Fokkes Holwarda, 1638 2m.0 10m.1 332 d Mira (M) "Maraviyosa"
T Cet Cetus   5m.0 6m.9 159 d Semirregular (SRC)  
O Cet Cetus   6m.8 13m.4 235 d Mira (M)  
W Cet Cetus   7m.1 14m.8 351 d Mira (M)  
R Cha Chamaeleon   7m.5 14m.2 335 d Mira (M)  
R CMa Canis Major   5m.70 6m.34 1.13594 d Algol (EA/SD)  
VY CMa Canis Major   6m.5 9m.6 -

 

FW CMa Canis Major   5m.00 5m.50 - Gamma Cassiopeiae (GCAS)  
S CMi Canis Minor   6m.6 13m.2 333 d Mira (M)  
R Cnc Cáncer   6m.07 11m.8 362 d Mira (M)  
S Cnc Cáncer Hind, 1848 8m.29 10m.25 9.48455 d Algol (EA/DS)  
T Cnc Cáncer Hind, 1850 7m.6 10m.5 482 d Semirregular (SRB)  
X Cnc Cáncer   5m.6 7m.5 ~195 d Semirregular (SRB)  
T Col Columba   6m.6 12m.7 226 d Mira (M)  
R Com Coma Berenices   7m.1 14m.6 363 d Mira (M)  
α CrB (Alphecca) Corona Borealis   2m.21 (B) 2m.32 (B) 17.35991 d Algol (EA/DM)  
R CrB Corona Borealis Pigott, 1795 5m.71 14m.8 - R Coronae Borealis (RCB)  
S CrB Corona Borealis   5m.8 14m.1 360 d Mira (M)  
T CrB Corona Borealis   2m.0 10m.8 (80 años) Nova recurrente (NR)  
O CrB Corona Borealis   7m.66 8m.79 3.45220 d Algol (EA/SD)  
V CrB Corona Borealis   6m.9 12m.6 358 d Mira (M)  
W CrB Corona Borealis   7m.8 14m.3 238 d Mira (M)  
R Cru Crux   6m.40 7m.23 5.82575 d Cefeida (DCEP)  
R Crv Corvus   6m.7 14m.4 317 d Mira (M)  
χ Cyg Cygnus Kirch, 1686 3m.3 14m.2 408 d Mira (M)  
R Cyg Cygnus   6m.1 14m.4 426 d Mira (M)  
O Cyg Cygnus   5m.9 12m.1 463 d Mira (M)  
W Cyg Cygnus   6m.80 (B) 8m.9 (B) 131 d Semirregular (SRB)  
X Cyg Cygnus   5m.85 6m.91 16.38633 d Cefeida (DCEP)  
RT Cyg Cygnus   6m.0 13m.1 190 d Mira (M)  
SS Cyg Cygnus   7m.7 12m.4 (49.5 d) prototipu UGSS  
EL SO Cyg Cygnus   6m.44 7m.22 3.84555 d Cefeida (DCEP)  
TT Cyg Cygnus   10m.2 11m.9 118 d Semirregular (SRB)  
CH Cyg Cygnus   5m.60 8m.49 - Z Andromedae (ZAND+SR)  
R Del Delphinus   7m.6 13m.8 285 d Mira (M)  
O Del Delphinus   7m.6 (p) 8m.9 (p) ~110 d Semirregular (SRB)  
EU Del Delphinus   5m.79 6m.9 59.7 d Semirregular (SRB)  
β Dor Doráu   3m.46 4m.08 9.8426 d Cefeida (DCEP)  
S Dor Doráu   8m.6 (B) 11m.5 (B) - prototipu SDOR na Gran Nube de Magallanes
R Dra Draco   6m.7 13m.2 246 d Mira (M)  
T Eri Eridanus   7m.2 13m.2 252 d Mira (M)  
R For Fornax   7m.5 13m.0 389 d Mira (M)  
η Gem (Tejat Prior) Xéminis   3m.15 3m.9 233 d Semirregular (SRA+EA)  
ζ Gem (Mekbuda) Xéminis   3m.62 4m.18 10.15073 d Cefeida (DCEP)  
R Gem Xéminis Hind, 1848 6m.0 14m.0 370 d Mira (M)  
S Gem Xéminis Hind, 1848 8m.0 14m.7 293 d Mira (M)  
T Gem Xéminis Hind, 1848 8m.0 15m.0 288 d Mira (M)  
O Gem Xéminis   8m.2 14m.9 (105.2 d) Nova nana (UGSS+Y)  
EL TO Gem Xéminis   9m.4 12m.5 230 d Semirregular (SRB)  
S Gru Grus   6m.0 15m.0 402 d Mira (M)  
α Her (Ras Algethi) Hércules William Herschel, 1759 2m.74 4m.0 - Semirregular (SRC)  
g Her (30 Herculis) Hércules   4m.3 6m.3 89.2 d Semirregular (SRB)  
o Her (68 Herculis) Hércules   4m.69 5m.37 2.05103 d Algol (EA/SD)  
S Her Hércules   6m.4 13m.8 307 d Mira (M)  
O Her Hércules   6m.4 13m.4 406 d Mira (M)  
X Her Hércules   7m.5 (p) 8m.6 (p) 95.0 d Semirregular (SRB)  
R Hor Horologium   4m.7 14m.3 408 d Mira (M)  
O Hor Horologium   7m.8 (p) <15m.1 (p) 348 d Mira (M)  
TW Hor Horologium   5m.52 5m.95 158 d Semirregular (SRB)  
R Hya Hydra Maraldi, 1704 3m.5 10m.9 389 d Mira (M)  
S Hya Hydra Hind, 1848 7m.2 13m.3 257 d Mira (M)  
O Hya Hydra   7m.0 (B) 9m.4 (B) ~450 d Semirregular (SRB)  
VW Hya Hydra   10m.5 14m.1 2.69642 d Algol (EA/SD)  
EW Lac Lacerta   5m.22 5m.48 - Gamma Cassiopeiae (GCAS)  
R Lleo Lleo Koch, 1782 4m.4 11m.3 310 d Mira (M)  
R Lep Lepus   5m.5 11m.7 427 d Mira (M) Estrella carmesí de Hind
RX Lep Lepus   5m.0 7m.4 ~60 d Semirregular (SRB)  
R LMi Lleo Minor   6m.3 13m.2 372 d Mira (M)  
RU Lup Lupus   9m.6 (p) 13m.4 (p) - Variable Orión (INT)  
R Lyn Lynx   7m.2 14m.3 378.75 d Mira (M)  
RR Lyn Lynx   5m.52 6m.03 9.94508 d Algol (EA/DM)  
β Lyr Lyra John Goodricke, 1784 3m.25 4m.36 12.91383 d prototipu EB  
R Lyr Lyra   3m.88 5m.0 ~46 d Semirregular (SRB)  
RR Lyr Lyra   7m.06 8m.12 0.566868 d prototipu RRAB  
O Mic Microscopium   7m.0 14m.4 334 d Mira (M)  
T Mon Monoceros   5m.58 6m.62 27.0246 d Cefeida (DCEP)  
O Mon Monoceros   6m.1 (p) 8m.8 (p) 91.3 d Variable RV Tauri (RVB)  
V Mon Monoceros   6m.0 13m.9 341 d Mira (M)  
S Mus Musca   5m.89 6m.49 9.66007 d Cefeida (DCEP)  
R Nor Norma   6m.5 (p) 13m.9 (p) 508 d Mira (M)  
T Nor Norma   6m.2 13m.6 241 d Mira (M)  
R Oct Octans   6m.4 13m.2 405 d Mira (M)  
S Oct Octans   7m.2 14m.0 259 d Mira (M)  
V Oph Ophiuchus   7m.3 11m.6 297 d Mira (M)  
X Oph Ophiuchus   5m.9 9m.2 329 d Mira (M)  
RS Oph Ophiuchus   4m.3 12m.5 - Nova recurrente (NR)  
BF Oph Ophiuchus   6m.93 7m.71 4.06775 d Cefeida (DCEP)  
α Ori (Betelgeuse) Orión John Herschel, 1840 0m.0 1m.3 6.39 años Semirregular (SRC)  
δ Ori (Mintaka) Orión John Herschel, 1834 2m.14 2m.26 5.73248 d Algol (EA/DM)  
R Ori Orión Hind, 1848 9m.05 13m.4 377 d Mira (M)  
S Ori Orión   7m.20 14m.0 414 d Mira (M)  
O Ori Orión   4m.8 13m.0 368 d Mira (M)  
W Ori Orión   8m.2 (p) 12m.4 (p) 212 d Semirregular (SRB)  
VV Ori Orión   5m.31 5m.66 1.48538 d Algol (EA/KE:)  
CK Ori Orión   5m.9 7m.1 ~120 d Semirregular (SR:)  
κ Pav Pavu   3m.91 4m.78 9.09423 d Cefeida (CEP)  
S Pav Pavu   6m.6 10m.4 381 d Semirregular (SRA)  
β Peg (Scheat) Pegasu Schmidt, 1847 2m.31 2m.74 - LB  
R Peg

Hind, 1848

6m.9 13m.8 378 d Mira (M)  
X Peg

 

8m.8 14m.4 201 d Mira (M)  
β Per (Algol) Perseo Geminiano Montanari, 1669 2m.12 3m.39 2.86730 d Algol (EA/SD) --- DY Persei Perseo DY Persei / R Coronae Borealis
φ Per Perseo   3m.96 4m.11 19.5 d Gamma Cassiopeiae (GCAS)  
ρ Per (Gorgonea Tertia) Perseo   3m.30 4m.0 ~50 d Semirregular (SRB)  
S Per Perseo   7m.9 12m.0 ~822 d Semirregular (SRC)  
W Per Perseo   8m.7 11m.3 ~485 d Semirregular (SRC)  
X Per Perseo   6m.03 7m.0 - Gamma Cassiopeiae (GCAS+XP)  
ζ Phe Phoenix   3m.91 4m.42 1.66977 d Algol (EA/DM)  
R Pic Pictor   6m.35 10m.1 171 d Semirregular (SR)  
R Psc Piscis Hind, 1850 7m.0 14m.8 345 d Mira (M)  
Z Psc Piscis   8m.8 10m.1 144 d Semirregular (SRB)  
TX Psc Piscis   4m.79 5m.20 - LB  
L² Pup Puppis   2m.6 6m.2 141 d Semirregular (SRB)  
RS Pup Puppis   6m.52 7m.67 41.3876 d Cefeida (DCEP)  
T Pyx Pyxis   7m.0 (B) 15m.77 (B) (20 años) Nova recurrente (NR)  
S Scl Sculptor   5m.5 13m.6 363 d Mira (M)  
RR Sco Scorpius   5m.0 12m.4 281 d Mira (M)  
RS Sco Scorpius   6m.2 13m.0 320 d Mira (M)  
RT Sco Scorpius   7m.0 15m.2 449 d Mira (M)  
R Sct Scutum Pigott, 1795 4m.2 8m.6 146.5 d Variable RV Tauri (RVA)  
R Ser Serpens Harding, 1826 5m.16 14m.4 356 d Mira (M)  
S Ser Serpens Harding, 1828 7m.0 14m.1 372 d Mira (M)  
S Sge Sagitta   5m.24 6m.04 8.38209 d Cefeida (DCEP)  
O Sge Sagitta   6m.45 9m.28 3.38062 d Algol (EA/SD)  
WZ Sge Sagitta   7m.0 (B) 15m.53 (B) (33 años) Nova nana (UGSU+Y+ZZ)  
R Sgr Sagitario   6m.7 12m.83 270 d Mira (M)  
O Sgr Sagitario(en M25)   6m.28 7m.15 6.74523 d Cefeida (DCEP)  
W Sgr Sagitario   4m.29 5m.14 7.5950 d Cefeida (DCEP)  
X Sgr Sagitario   4m.24 4m.84 7.0128 d Cefeida (DCEP)  
Y Sgr Sagitario   5m.25 6m.24 5.7736 d Cefeida (DCEP)  
RR Sgr Sagitario   5m.4 14m.0 336 d Mira (M)  
RT Sgr Sagitario   6m.0 14m.1 306 d Mira (M)  
RU Sgr Sagitario   6m.0 13m.8 240 d Mira (M)  
RY Sgr Sagitario   5m.8 14m.0 - R Coronae Borealis (RCB)  
VX Sgr Sagitario   6m.52 14m.0 732 d Semirregular (SRC)  
V350 Sgr Sagitario   7m.08 7m.83 5.15424 d Cefeida (DCEP)  
λ Tau Tauro Baxendell, 1848 3m.37 3m.91 3.95295 d Algol (EA/DM)  
R Tau Tauro Hind, 1849 7m.6 15m.8 321 d Mira (M)  
T Tau Tauro   9m.3 13m.5 - Variable Orión (INT)  
Y Tau Tauro   6m.5 9m.2 241.5 d Semirregular (SRB)  
EL SO Tau Tauro   9m.1 16m.86 - R Coronae Borealis (RCB)  
CE Tau (119 Tauri) Tauro   4m.23 4m.54 165 d Semirregular (SRC)  
R Tri Triangulum   5m.4 12m.6 267 d Mira (M)  
R UMa sietestrellu   6m.5 13m.7 302 d Mira (M)  
T UMa

 

6m.6 13m.5 257 d Mira (M)  
O UMa

 

6m.20 6m.25 - -  
Z UMa

 

6m.2 9m.4 196 d Semirregular (SRB)  
α UMi (Polaris) Ursa Minor   1m.86 2m.13 3.9696 d Cefeida (DCEPS)  
RR UMi Ursa Minor   4m.53 4m.73 43.3 d Semirregular (SRB)  
R Vir Virgo Harding, 1809 6m.1 12m.1 146 d Mira (M)  
S Vir Virgo   6m.3 13m.2 375 d Mira (M)  
T Vir Virgo Bogulawski, 1849 9m.0 14m.8 339 d Mira (M)  
O Vir Virgo Harding, 1831 7m.4 13m.5 207 d Mira (M)  
W Vir Virgo   9m.46 10m.75 17.2736 d prototipu CWA (W Virginis)  
RU Vir Virgo Arthur Roy, 1897 9m.0 14m.2 433 d Mira (M)  
SS Vir Virgo   6m.0 9m.6 364 d Semirregular (SRA)  
R Vul Vulpecula   7m.0 14m.3 137 d Mira (M)  
S Vul Vulpecula Rogerson, 1837 8m.69 9m.42 68.464 d Cefeida (DCEP)  
O Vul Vulpecula   6m.73 7m.54 7.99068 d Cefeida (DCEP)  
Z Vul Vulpecula   7m.25 8m.90 2.45493 d Algol (EA/SD)  

*Si nun ta especificada, la magnitú ye visual / (B) = azul / p = fotográfica

Referencia[editar | editar la fonte]

Ver tamién[editar | editar la fonte]


Referencies[editar | editar la fonte]

Enllaces esternos[editar | editar la fonte]