Llingües teke

De Wikipedia
Saltar a navegación Saltar a la gueta
Llingües teke
Picto infobox comicballoon.png
Distribución xeográfica curso mediu del ríu Congu
Países Bandera de Gabón Gabón
Bandera de del Congu El Congu
Bandera de República Democrática d'El Congu República Democrática d'El Congu
Filiación xenética

Níxer-Congu
  Volta-Congu
    Benue-Kwa
      Benue-Congu
        Bantoide
          Bantoide merid.
            Bantú (B)
              Teke-mbere

                Llingües teke
ISO 639-2 __
Ver tamién
Idioma - Families - Clasificación de llingües
[editar datos en Wikidata]

Les llingües teke son un grupu filoxenéticu de llingües bantús falaes polos pueblos teke na cuenca occidental del ríu Congu en Gabón. Na clasificación de Guthrie tienen el códigu B70 (zona B). Acordies con Nurse y Philippson (2003), les llingües teke (dexando a un llau el teke occidental que ye parte del subgrupu B80) formen un subgrupu filoxenéticu xuntu col grupu tende (parte del subgrupu B80):

Tsege
Teghe (Tɛgɛ, Teke septentrional)
Ngungwel (Ngungulu, NE Teke) – Teke central (Njyunjyu/Ndzindziu, Boo/Boma/Eboo)
Tio (Bali) – Teke oriental (Mosieno, Ng'ee/Ŋee)
Kukwa (Kukuya, Teke meridional)
Fuumu (Teke meridional) – Wuumu (Wumbu)
Tien (B.80)
Mfinu (B.80)
Mpuono (B.80)

Comparanza léxica[editar | editar la fonte]

Los numberales en distintes llingües teke son:[1]

GLOSA Mpuono
(Mbuun)
Ngungwel Teke-
Kukuya
Teke-
Nzikou
(Eboo)
Teke-
Tege
Teke-
Tyee
Tien PROTO-
TEKE
'1' mwɛ́s emɔ kímɔ ímwɔ̃ ómó ímɔ mótsi *-mwɔ(si)
'2' byɔ̌l bvyaa(l) bvyɛ́ɛ́lɛ bvyɛ́ɛ́lɛ óyúwǒ-y byɛ́ɛ́lɛ bwelé *bwyɔ-y
'3' ítár etyel bítíri ítyérí ótáɾì bitére isáti *-tyari
'4' ína ena bína ína ónà bína iníì *-na
'5' ítân etãã(n) bítááni ítááni ótáánì bitááni tàn *-taːnin
'6' ísâm yeɛ̃ɛ(n) bísɛ́mɛnɛ íʃɔ́ɔ́nɔ ósámìnì bísɛ́mɛnɛ ísyam *-syaːmini
'7' nsámwâːn nsyã(n) nʦaami nʦaɔ̃ ónsààmì nʦaama nsam *n-ʦaːma
'8' ínán mpwɔ̃(n) mpwɔ́mɔ mpúɔ̃́ ómfwòmò mpwɔ́mɔ ínana *i-añada /
*mpwɔmɔ
'9' íwa bva ówǎ owá ewá *-bwa
'10' íkǔm kũũ(n) kfúúmi kkṹ ókùúmì okwúúmu dími *-kuːel mio

Referencies[editar | editar la fonte]

Bibliografía[editar | editar la fonte]

  • Nurse & Philippson (2003), The Bantu Languages.


Lenguas teke