Saltar al conteníu

Llingües mandé suroccidentales

De Wikipedia
Llingües mandé suroccidentales
Distribución xeográfica África subsaḥariana occidental
Países

 Liberia
 Guinea


Bandera de Sierra Lleona Sierra Lleona
Falantes 22:04 6 dic 2014 (UTC)
Filiación xenética

Nixero-congoleña
  Mandé

    Mandé SO.
Subdivisiones Mende-Bandi
Looma
Kpelle
Códigu Glottolog sout2842
Ver tamién
Idioma - Families - Clasificación de llingües
[editar datos en Wikidata]

Les llingües mandé suroccidentales o mende-kpelle son una división de les llingües mandé falaes en Liberia, Guinea y Sierra Leone. Ente les llingües mandé suroccidentales la más importante demográficamente ye'l kpelle.

Clasificación interna[editar | editar la fonte]

Ente los grupos filoxenéticos claramente bien establecíos que formen parte de les llingües mandé noroccidentales tán:

  • Llingües mende-looma
    • Llingües mende-bandi:
    • Idioma Looma
  • Idioma kpelle


Comparanza léxica[editar | editar la fonte]

Los numberales en distintes llingües mandé suroccidentales son:[1]

GLOSA Kpelle Looma Mende-Bandi PROTO-
MANDÉ SOc.
Kpelle de
Liberia
Kpelle de
Guinea
Llomba Zialo Mende Bandi Loko
'1' taːŋ/
tɔnɔ
táːŋ/
tɔ̀nɔ̀
gílàg gílá(g) yilá/
itáː
hítà(ŋ) íla(ŋ) *gila(n)/
*gita(n)
'2' feːrɛ hvèːlɛ̌ félé(gɔ̀) fèlè(g) felé fèlé(ŋ) félé(ŋ) *fela(gɔ)
'3' saːɓa hàːbǎ/
hàːbá
sáwà(gɔ̀) sáwá(g) sawá sàwá(ŋ) sáwá(ŋ) *sawa(gɔ)/
<*saba(gɔ)
'4' náːŋ náːŋ́ náːnĩ̀(gɔ̀) náːní(g) náːnin náːnì(ŋ) náːí(ŋ) *náːní(gɔ)
'5' nɔ́ːlu
lɔ́ːlu
lɔ́ːlí dɔ́ːlù̀(gɔ̀) dɔ́ːlú(g) lɔ́ːlu ndɔ̀ɔ́lú(ŋ) ńdɔo(ŋ) *dɔːlú(gɔ)
'6' mɛi da
(5+1)
mɛ̀í dà
(5+1)
dòzìtà
(5+1)
gɔ̀zìtà(g)
(5+1)
wɔ́íta
(5+1)
nɡɔ̀hítá(ŋ)
(5+1)
ŋɡɔafitada
(5+1)
*ŋ-do-afitada
'7' mɛi feːrɛ
(5+2)
mɛ̀ì hvéːlɛ̀
(5+2)
dɔ́fèlà
(5+2)
gɔ̀fèlà(g)
(5+2)
wɔ́fíla
(5+2)
ŋɡɔ̀félà(ŋ)
(5+2)
ŋɡɔfɛla
(5+1)
*ŋ-do-fela-
'8' mɛi saːɓa
(5+3)
mɛ̀ì háːbà
(5+3)
dɔ́sáwà
(5+3)
gɔ̀zák͡pà(g)
(5+3)
wáyák͡pá
(5+3)
ŋɡɔ̀hák͡pá(ŋ)
(5+3)
ŋɡɔsaːk͡pa
(5+1)
*ŋ-do-sak͡pa
'9' mɛi náːŋ
(5+4)
mɛ̀ì náːŋ́
(5+4)
tàwù̀(gɔ̀)
(10-1)
tàːwù̀(g)
(10-1)
táːlú
(10-1)
tàːwú(ŋ)
(10-1)
raːbu
(10-1)
*(hi)-taː-puː(gɔ)
'10' puː pòǔ pù(gɔ̀) púː(g) puú púù(ŋ) puu(ŋ) *puː(gɔ)

Referencies[editar | editar la fonte]