Llingües mandé noroccidentales

De Wikipedia
Llingües mandé noroccidentales
Picto infobox comicballoon.png
Distribución xeográfica África subsaḥariana occidental
Países

Bandera de Malí Malí
Flag of Burkina Faso.svg Burkina Fasu


Flag of Côte d'Ivoire.svg Costa de Marfil
Falantes 22:04 6 dic 2014 (UTC)
Filiación xenética

Nixero-congoleña
  Mandé

    Mandé NO.
Subdivisiones Bobu
Soninké-Sopapu
Samogo
Jowulu (Jo)
Ver tamién
Idioma - Families - Clasificación de llingües
[editar datos en Wikidata]

Les llingües mandé noroccidentaleso Samogo-Soninké son una división propuesta dientro de les llingües mandé falaes en Mali, Burkina Fasu y Costa de Marfil. Ente les llingües mandé la más importante demográficamente ye'l soninké.

Clasificación interna[editar | editar la fonte]

Ente los grupos filoxenéticos claramente bien establecíos que formen parte de les llingües mandé noroccidentales tán:

Comparanza léxica[editar | editar la fonte]

Los numberales en distintes llingües mandé noroccidentales son:[1]

GLOSA Bobo Bozo Soninké Samogo Jowulu PROTO-
MANDÉ NOc.
Madaré N. Madaré S. Hainyaxo Tièma
Cièwè
Tiéyaxo Jenaama Dzùùngoo Seenku
(Sembla)
'1' tálɪ̄ tèlé sâːnà sànːá sáná sànːá bàːnè sōːrē soen tẽːna *tãːni
*soːre
'2' pálà plá fíenù pẽ̀ːndé fẽ́ːndè pẽ̀ndéː fílːò fíːkí fi fuːli *pala
*pele
'3' sáà síːyù sìːyé síːyò síkɛ̃̀ũ síkːò ʒìːɡī́ suɛ bʒei *siku
*saa
'4' nìã̄ náà náːnà nàːrá náːrà nàtã́ náɣátò nàːlẽ́ naː pʃɪrɛᶦ *naːrẽ
'5' kʊ̄ kóò kɔ́lɔ́hɔ̀ kɔ̀lɔ́ kɔ́lɔ̀ kɔ̀ːɡṍ káráɡò nũ̀ no tãː *kolo(-go)
'6' kʊ̀tã́nɪ̀
( 5 + 1 )
kònálá
( 5 + 1 )
tú:mì tù:mì tú:mĩ̀ tǔːmí tṹmù tsũ̀mɛ̃̄ ́ tsiːn tãmãnɪ
( 5 + 1 )
*tumi
*kolo+tani
'7' kʊ̀rʊ̀párá
( 5 + 2 )
kòk͡pùrá
( 5 + 2 )
dʒíenì dʒiènĩ́ dʒêːnì yíèní ɲérù ɲɛ̃̀ːnṹ ɲɛːn dʒɔ̃mpʊn *dʒieni
*kolo+pala
'8' kʊ̀rʊ̀sɔ̄ʊ
( 5 + 3 )
kórósɔ̃̌
( 5 + 3 )
sɛ́kì tʃèkí sɛ̄kī sèkːí séɡù ŋáːlõ̀ kaː fulpʊn
( 10 -2 )
*seki
*kolo+saa
'9' kʊ̀rʊ̀nɔ̂ŋ
( 5 + 4 )
kórónɔ̃̌
( 5 + 4 )
káfì kìáwí kìáwì kàpːí kábù kjèːrṍ tẽmpʊn
( 10 - 1 )
*kiapi
*kolo+nãːre
'10' m̥ḿ fʊ̃̀ tã̄ tã́ tʃɛ́mí tã́mú tsjéù bʒĩĩ *támí/
*pu-n

Referencies[editar | editar la fonte]