Llingües atabascanes de la Costa del Pacíficu

De Wikipedia
Llingües atabascanes de la Costa del Pacíficu
Distribución xeográfica Oregón y California
Países  Estaos Xuníos d'América
Filiación xenética

Na-Dené
  Atabascanu-eyak
    Atabascanu

      At. Mariña Pacíficu
Subdivisiones Atabascanu de California
Atabascanu d'Oregón


Ver tamién
Idioma - Families - Clasificación de llingües
[editar datos en Wikidata]

Les llingües atabascanes de la Mariña del Pacíficu constitúin una agrupación xeográfica, posiblemente tamién filoxenética, de les llingües atabascanes.

Clasificación[editar | editar la fonte]

Atabascanu de California[editar | editar la fonte]

1. Hupa (o Hoopa-Chilula)
  • Hupa
  • Chilula-Whilkut
- Chilula
- Whilkut
2. Ríu Mattole–Bear
3. Río Eel
4. Cahto (o Kato) (dacuando considerada dialeutu del la llingua del ríu Eel)

Atabascanu d'Oregón[editar | editar la fonte]

4. Alto Umpqua
5. río Rogue (o Tututni o baxu ríu Rogue)
  • Upper Coquille
Coquille
Arroyo Flores (Flores Creek)
  • Tututni
Tututunne
Mikwunutunne
Joshua (o Chemetunne)
Sixes
ríu Pistol (o Chetleshin)
Wishtenatin (o Khwaishtunnetunnne)
  • Arroyo Euchre (Euchre Creek)
  • Mariña Chasta (o ríu Illinois, Chastacosta, Chasta Kosta)
6. Galice–Applegate
  • Galice
  • Applegate (o Nabiltse)
7. Tolowa
  • Chetco
  • ríu Smith

Comparanza léxica[editar | editar la fonte]

Los numberales en distintes llingües atabascanes de mariña del Pacíficu son:[1][2][3]

GLOSA Atabascanu de California Atabascanu d'Oregón
Hupa Mattole ríu
Bear
Sinkyone PROTO-ATAB.
CALIFORN.
Alto
Umpqua
Chasta Coaquille Tolowa PROTO-ATAB.
OREGÓN
'1' ɬaʔ láihaʔ ɬaihaʔ ɬáʔhaiʔ

áitʰla || ɬa(ːca) || ɬaʃa || ɬaː || *ɬaː

'2' nahxi nakxéʔ naka nak! *nahki nákhok náːxi náxe naːxe *naːxi
'3' taːqʼi daːk'é taka taːk! *taːk'i taːk tʰáːɣi táxe tʰaːxe *taːɣi
'4' diŋkʲʼi dint'syéʔ dintce dĩk! *diŋkʼi tóntcik dʌnʧi dənʧi tʌnʧiʔ *t'ənʧi
'5' ʧʷfolaʔ kjikxóːɬaʔ halabənɬa skölá *sxoːɬaʔ çwolak sxôlaː sxwólax ʂʷyːlaʔ *ʂxoːɬaʔ
'6' xostaːnin gwostχáːn kotsam köstáy *gostʰaːnin wostʰaːne kʼwɑstʰáːne kwostaːne kʼʷestʰaːnin *kʼwostʰaːnin
'7' xohkʲʼidi laʔsgwód tcuwsit bukus nak! *goskidi hoitahi sʧɑtdé sʧæteː ʂʧyːtʼy *sʧet'y
'8' kʲyːnim djiʔt'syéd lebadintce bukus taːk! nakanti naːxʌndoː naxandu laːninːʂʌtnaːtʰa *nahkantu
'9' miqʼostawi ɬasgot bukus dĩk! áiɬtʰlant lándoː lanti ɬaʔtwi *ɬanti
'10' minɬaŋ nisiyaʔn nesiyan *nesiyan kwuneza hwêʔθy hwsæːsə neːsan *kweneza(n)

Referencies[editar | editar la fonte]

Bibliografía[editar | editar la fonte]