Saltar al conteníu

Hefesto

De Wikipedia
Hefesto
Personaxe de Prometeo encadenado (es) Traducir
Información
Sexu masculín
Ocupación ferreru
Conexones Dioses Olímpicos
Cónxuxe Afrodita y Aglaya (es) Traducir
Padres Zeus y Talus (en) Traducir Hera
Fíos Eufema (es) Traducir, Eutenea (es) Traducir, Euclea (es) Traducir, Filofrósine (es) Traducir, Palicos (es) Traducir, Periphetes (en) Traducir, Broteus (en) Traducir, Cadmilo (es) Traducir, Erictonio de Atenas (es) Traducir, Ardalus (en) Traducir, Cerción (es) Traducir, Radamantis, Talía (es) Traducir, Aethiops (en) Traducir, Pylios (en) Traducir, Eurimedonte (es) Traducir, Palaemon (en) Traducir y Olenus (en) Traducir
Familiares Ares
[editar datos en Wikidata]

Na mitoloxía griega, Hefesto (en griegu Ἥφαιστος Hêphaistos, quiciabes de φαίνω phainô, ‘rellumar') ye'l dios del fueu y la forxa, lo mesmo que de los ferreros, los artesanos, los escultor, los metales y la metalurxa. Yera adoráu en tolos centros industriales y manufactureros de Grecia, especialmente n'Atenes. El so equivalente averáu na mitoloxía romana yera Vulcano, na xaponesa Kagutsuchi, na exipcia Ptah y na hindú Agni.

Hefesto yera bastante feu, y taba lisiado y coxu. Inclusive'l mitu diz que, al nacer, Hera ver tan feu que lo tiró del Olimpu y provocó-y una coxera. Tanto ye asina, que caminaba cola ayuda d'un palu y, en delles vasíes pintaes, los sos pies apaecen dacuando del revés. Nel arte, represéntase-y coxu, sudorosu, cola barba degaxada y el pechu descubiertu, inclináu sobre'l so incla, de cutiu trabayando na so fragua. L'apariencia física de Hefesto indica arsenicosis, esto ye, envelenamientu crónicu por arsénicu que provoca coxera y cáncer de piel. L'arsénicu añader al bronce pa endurecer y la mayoría de los ferreros de la Edá del Bronce careceríen esta enfermedá.

Hefesto yera fíu de Hera, con Zeus o ensin él. Na Teogonía de Hesíodo, Hera concebir sola, celosa porque Zeus diera a lluz a Atenea, que-y brotara de la cabeza.[1] Na Ilíada, afírmase que Zeus foi padre de Hefesto.[2]

La tensión ente dambes versiones yera tal qu'anque nuna y n'otra nárrase que Atenea terminó naciendo de Zeus, na que Hefesto yera anterior dicíase que fuera él quien abriera la cabeza del padre pa lliberar a la hermana, ente que na otra versión sosteníase que fuera Prometeo.

Comoquier, nel pensamientu griegu los destinos d'Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, y Hefesto, dios de la forxa que fabricaba les armes de la guerra, taben rellacionaos. Hefesto y Atenea Ergane (como patrona de los artesanos) honrar nuna fiesta llamada Calqueas nel trentenu día del mes Pianepsio. Hefesto tamién fabricó munchos de los pertrechos de Atenea.

Hera, mortificada por parir tan grotesca descendencia, nun tardó en refundialo del Olimpu. Hefesto cayó mientres nueve díes y nueve nueches hasta'l mar, onde, como cunta'l so mesmu personaxe na Ilíada, dos dioses del mar, la nereida Tetis (madre d'Aquiles) y la oceánide Eurínome, recoyer y curiar na islla de Lemnos, y ellí creció hasta convertise nun maestru artesanu.[3]

Otres versiones afirmen que foi'l so padre Zeus quien lo refundió por causa de una combalechadura de Hera y Hefesto pa derrocalo, y na Ilíada nárrase que foi porque lliberó a la so madre, que taba presa con una cadena d'oru ente la tierra y el cielu tres una engarradiella con Zeus.[4] Hefesto cayó na islla de Lemnos, y quedó lisiado con coxera.

En fabricando tronos d'oru pa Zeus y otros dioses, Hefesto vengóse ellaborando unu máxicu d'oru[5] qu'unvió como regalu a Hera. Cuando esta sentóse nél, quedó atrapada, incapaz de llevantase. Los demás dioses rogaron a Hefesto que volviera al Olimpu y lliberar, pero él negóse, enoxáu entá por ser espulsáu. Intervieno entós Dioniso, quien enfiló a Hefesto y llevar de vuelta al Olimpu al llombu d'una mula. Hefesto, contrariado pola treta y dueñu de la situación, impunxo severes condiciones pa lliberar a Hera, una de les cualos foi contraer matrimoniu con Afrodita.

Hefesto y Afrodita

[editar | editar la fonte]

Nel panteón olímpicu, Hefesto taba formalmente empareyáu con Afrodita, a quien naide podía tener. Hefesto taba contentísimo d'habese casáu cola diosa de la fermosura y forxó pa ella magnífica xoyería, ente ella un petrina que la faía más irresistible entá pa los homes. Afrodita foi apurrida a Hefesto pol so padre Zeus como agradecimientu por ayudalo na nacencia de Atenea, yá que Zeus tenía un fuerte dolor de cabeza por tragase a la oceánida Metis y Hefesto ayudar a estrayela. Tamién, hai recordar que munches versiones mitolóxiques indiquen a Zeus como padre de Afrodita.

Sicasí, Afrodita apurríase de callao a Ares, el dios de la guerra, según nárrase na Odisea. Cuando Hefesto tuvo noticia d'estos amores per mediu de Helios, el sol, que tou lo ve, texó una rede d'oru irrompible casi invisible cola qu'atrapó na cama a los amantes n'unu de los sos alcuentros. Hesíodo cunta que'l sucesu foi motivu de gran sonadiella nel Olimpu, pos Hefesto llamó a tolos demás dioses olímpicos por que se burllaren de la pareya d'amantes. Hermes, l'Argifonte, el mensaxeru de los dioses comentó que nun-y importó sentir tal vergüenza. Hefesto nun quixo lliberar hasta que prometieren terminar el so romance, y asina lo fixeron, pero escaparon dambos asina llevantó la rede Hefesto, y nun caltuvieron la so promesa.

Según dellos autores, el so desgraciáu matrimoniu con Afrodita foi lo que-y impulsó a asaltar a Atenea cuando esta allegó a él por nuevu armes.

Prometeo creara al ser humanu a semeyanza de los dioses, pero tardó tanto que nun-y quedó con qué protexelo. Apiadándose de la so indefensa creación, robó'l fueu del Olimpu por que la humanidá pudiera calecer. Según delles versiones, Prometeo robó'l fueu del carru de Helios (na mitoloxía posterior, d'Apolo) o de la forxa de Hefesto. N'otres (notablemente, el Protágoras de Platón), Prometeo robaba les artes de Hefesto y Atenea, llevándose tamién el fueu porque ensin él nun sirvíen pa nada. Llogró asina l'home los medios colos que ganase la vida.

P'aselar la roxura de Zeus, Prometeo dixo a los humanos que quemaren ufriendes a los dioses, pero entós engañó-y de nuevu dándo-y los güesos y tendones del sacrificiu en llugar de la carne. Pa vengase, Zeus ordenó a Hefesto que fixera una muyer de magre, a la que llamó Pandora. Zeus -y infundió vida y unviar a Prometeo, xunto al ánfora que contenía toles desgracies coles que quería castigar a la humanidá. Prometeo abarruntó y nun quixo tener nada que ver con Pandora, polo que foi unviada con Epimeteo, quien la casó. Pandora terminaría abriendo la caxa a pesar de les alvertencies del so home.

Zeus se enfureció al ver cómo Prometeo llibrar de Pandora, y fizo que lo llevaren al monte Cáucasu, onde foi encadenáu por Hefesto cola ayuda de Bida y Cratos. Unvió entós una águila por que se comiera'l fégadu de Prometeo. Al ser inmortal, el fégadu volvía a refaese acaldía, y l'águila volvía comé-ylo cada nueche.

Esti castigu había de durar pa siempres, pero Heracles pasó pol llugar de cautiverio de Prometeo de camín al xardín de les Hespérides y lliberar disparando una flecha a l'águila. Prometeo foi asina lliberáu, anque tenía de llevar con él un aniellu xuníu a un cachu de la roca a la que foi encadenáu.

La fragua de Hefesto

[editar | editar la fonte]
La fragua de Vulcano, de Velázquez. Muséu del Prado, Madrid.

Según la Ilíada, la forxa de Hefesto taba nel monte Olimpu.[6] Pero lo habitual yera asitiala nel corazón volcánicu de la islla exea de Lemnos. Hefesto yera identificáu polos griegos colos dioses-volcanes del sur d'Italia Adranos y Vulcano. Escritores clásicos posteriores siguieron esta idea describiendo una forxa del dios nes islles volcániques de Lipari, cerca de Sicilia. Los colonizadores griegos d'esta islla terminaríen acomuñando la fragua de Hefesto col Etna.

Hefesto fabricó munchos de los accesorios que llucíen los dioses, y atribúyese-y la forxa de casi tolos oxetos metálicos con poderes finamente trabayaos qu'apaecen na mitoloxía griega: el cascu y les sandalies alaes de Hermes, la égida de Zeus, la famosa petrina d'Afrodita, l'armadura d'Aquiles, les castañueles de bronce de Heracles, el carru de Helios, el costazu de Pélope, l'arcu y les fleches d'Eros, el cascu d'invisibilidá de Hades, el collar que regaló a Harmonía y el cetru d'Agamenón. Coles mesmes yera'l forxador de los rayos de Zeus.

Criatures

[editar | editar la fonte]

Hefesto tamién creó diverses criatures:

 • Según delles fontes, Talos, el xigante de bronce que Zeus dio a Europa por que fuera el guardián de Creta. Curiosamente, otros afirmaben que yera Hefesto el fíu de Talos, qu'este yera fíu de Cres (o'l postreru d'una xeneración d'homes de bronce, surdíos de los fresnos). Pero, como señalaba Pausanias, «les lleendes de Grecia suelen tener distintes formes, lo que ye particularmente ciertu na xenealoxía».
 • Les Kourai Khryseai (Κουραι Χρυσεαι, ‘doncelles doraes') yeren dos autómates d'oru cola apariencia de nueves muyeres vives. Dicíase que teníen intelixencia, fuercia y el don de la fala.[6] Atendíen a Hefesto nel so palaciu del Olimpu.
 • La primer muyer qu'esistió, Pandora.

Ayudantes

[editar | editar la fonte]

Hefesto trabayaba ayudáu por:

 • Cedalión yera aprendiz na forxa de la islla de Lemnos. Ellí llegó'l xigante Orión en siendo cegáu por Enopión como castigu por violar a una de les sos fíes. Hefesto se apiadó d'él y dio-y a Cedalión por que lu sirviera de lazarillo sentáu nel so costazu.
 • Dos Cabiros: Alcón y Eurimedonte, fíos ximielgos de Hefesto, ayudaben al so padre na forxa de Lemnos. Análogamente, los Palicos, tamién los sos fíos ximielgos, ayudáben-y na forxa de Sicilia.
 • Los trés Cíclopes inmortales y los sos fíos trabayaben na fragua de Hefesto na Isla Vulcano (cerca de Sicilia).

Consortes y descendencia

[editar | editar la fonte]

A pesar de tar casáu con Afrodita, Hefesto nun tuvo descendencia con ella, sacantes Virgilio falara en serio cuando afirmaba que Eros yera'l so fíu.[7]

Na Ilíada, la consorte de Hefesto ye llamada Caris.[8] Hesíodo afirmaba que yera la más nueva de los trés Cárites: Aglaya, ‘la gloriosa'.[9] Según la tradición órfica, fueron padres de:

 • Eukleia (Ευκλεια), diosa de la bona reputación y la gloria.
 • Eupheme (Ευφημη), diosa del correutu discursu.
 • Euthenia (Ευθηνια), diosa de la prosperidá y la plenitú.
 • Philophrosyne (Φιλοφροσυνη), diosa de l'amabilidá y la bienvenida.

Atenea y Erictonio

[editar | editar la fonte]
Templu de Hefesto n'Atenes (Grecia).

Según Apolodoro, Hefesto intentó violar a Atenea pero nun lu llogró. El so semen cayó al suelu, y asina Gea nició a Erictonio, unu de los reis d'Atenes. Atenea crio entós al ñácaru como una madre adoptiva. Alternativamente, el semen cayó na pierna de Atenea, y esta llimpiar con un cachu de llana que tiró al suelu, surdiendo entós Erictonio de la tierra y la llana. Entá otra versión diz que Hefesto quería que Atenea casóse con él, pero que sumió nel llechu nupcial, y Hefesto terminó eyaculando nel suelu.

Higino propunxo una etimoloxía, según la cual Erictonio procede del conflictu' (Eri-) ente Atenea y Hefesto, y ‘de la Tierra' (-ctonio). Dellos autores suxuren qu'una Atenea más antigua y menos virxinal despintar tres esta retorcigañada reelaboración del mitu.

Sía que non, hai un Templu de Hefesto (llamáu «Hefesteo» o tamién «Teseo») asitiáu a los pies de l'Acrópolis, cerca del ágora de la ciudá.

Dicíase que Erictonio creó los carros pa despintar la deformidá de les piernes de Hefesto.

Otros descendientes

[editar | editar la fonte]

Inmortales

[editar | editar la fonte]

Dacuando considerábase a Hefesto padre con Etna de los Palicos, los daimones ctónicos de los guéiseres y los manantiales d'agües termales de la rexón de Palacia (Sicilia).

Hefesto taba de dalguna manera coneutada cola arcaica relixón mistérica frixa y tracia de los Cabiros, que yeren llamaos los Hephaistoi (‘homes de Hefesto') en Lemnos. Estos, fíos de Hefesto cola ninfa Cabiro, yeren daimones que moraben na islla de Samotracia (mar Exéu) xunto coles sos hermanes, les ninfes Cabírides.

Tamién se cunta ente la so descendencia a Talía, la ninfa siciliana a la qu'amó Zeus.

Hefesto foi tamién padre de los siguientes mortales:

Higino noma tamién a Filoto (Philottus) y Espínter (Spinther) ente los fíos de Hefesto, ensin dar más detalles.[10]

Notes y referencies

[editar | editar la fonte]
 1. Hesíodo: Teogonía, 929.
 2. Ilíada, I, 578.
 3. Ilíada, XVIII, 395.
 4. Ilíada, I, 590.
 5. Higino: Fábules (Fabulae).
 6. 6,0 6,1 Ilíada, XVIII, 138 - 147.
 7. Virgilio: Eneida, I, 664.
 8. Ilíada, XVIII, 382.
 9. Teogonía, 945.
 10. Fábules, 158: Fíos de Vulcano (Vulcani filii).

Enllaces esternos

[editar | editar la fonte]