Errores de lint

Saltar a navegación Saltar a la gueta

Nota: Les cuentes de les categoríes nun son precises, sinón que se basen n'estimaciones

Prioridá alta

Prioridá mediana

Prioridá baxa